Shaman King (2021) ชาแมนคิง

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ซับไทย ตอนที่ 1-47 NEW ยังไม่จบ

ซับไทย • 16.69K Views

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Shaman King (2021) ชาแมนคิง

ตอนที่ 1

2.34K Views

ตอนที่ 2

1.73K Views

ตอนที่ 3

1.18K Views

ตอนที่ 4

1.11K Views

ตอนที่ 5

1.12K Views

ตอนที่ 6

1.10K Views

ตอนที่ 7

991 Views

ตอนที่ 8

1.01K Views

ตอนที่ 9

989 Views

ตอนที่ 10

1.02K Views

ตอนที่ 11

1.01K Views

ตอนที่ 12

1.07K Views

ตอนที่ 13

1.04K Views

ตอนที่ 14

2.15K Views

ตอนที่ 15

1.38K Views

ตอนที่ 16

1.26K Views

ตอนที่ 17

1.49K Views

ตอนที่ 18

1.35K Views

ตอนที่ 19

892 Views

ตอนที่ 20

901 Views

ตอนที่ 21

817 Views

ตอนที่ 22

736 Views

ตอนที่ 23

809 Views

ตอนที่ 24

550 Views

ตอนที่ 25

486 Views

ตอนที่ 26

557 Views

ตอนที่ 27

570 Views

ตอนที่ 28

448 Views

ตอนที่ 29

490 Views

ตอนที่ 30

523 Views

ตอนที่ 31

556 Views

ตอนที่ 32

532 Views

ตอนที่ 33

505 Views

ตอนที่ 34

527 Views

ตอนที่ 35

493 Views

ตอนที่ 36

496 Views

ตอนที่ 37

476 Views

ตอนที่ 38

459 Views

ตอนที่ 39

494 Views

ตอนที่ 40

440 Views

ตอนที่ 41

480 Views

ตอนที่ 42

442 Views

ตอนที่ 43

463 Views

ตอนที่ 44

436 Views

ตอนที่ 45

396 Views

ตอนที่ 46

404 Views

ตอนที่ 47

386 Views