Shaman King (2021) ชาแมนคิง

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ซับไทย ตอนที่ 1-47 NEW ยังไม่จบ

ซับไทย • 16.75K Views

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Shaman King (2021) ชาแมนคิง

ตอนที่ 1

2.42K Views

ตอนที่ 2

1.81K Views

ตอนที่ 3

1.29K Views

ตอนที่ 4

1.19K Views

ตอนที่ 5

1.19K Views

ตอนที่ 6

1.19K Views

ตอนที่ 7

1.07K Views

ตอนที่ 8

1.09K Views

ตอนที่ 9

1.08K Views

ตอนที่ 10

1.12K Views

ตอนที่ 11

1.10K Views

ตอนที่ 12

1.16K Views

ตอนที่ 13

1.14K Views

ตอนที่ 14

2.23K Views

ตอนที่ 15

1.48K Views

ตอนที่ 16

1.35K Views

ตอนที่ 17

1.60K Views

ตอนที่ 18

1.43K Views

ตอนที่ 19

971 Views

ตอนที่ 20

972 Views

ตอนที่ 21

891 Views

ตอนที่ 22

813 Views

ตอนที่ 23

881 Views

ตอนที่ 24

632 Views

ตอนที่ 25

563 Views

ตอนที่ 26

637 Views

ตอนที่ 27

651 Views

ตอนที่ 28

526 Views

ตอนที่ 29

561 Views

ตอนที่ 30

608 Views

ตอนที่ 31

637 Views

ตอนที่ 32

611 Views

ตอนที่ 33

581 Views

ตอนที่ 34

605 Views

ตอนที่ 35

567 Views

ตอนที่ 36

575 Views

ตอนที่ 37

550 Views

ตอนที่ 38

531 Views

ตอนที่ 39

576 Views

ตอนที่ 40

513 Views

ตอนที่ 41

560 Views

ตอนที่ 42

525 Views

ตอนที่ 43

537 Views

ตอนที่ 44

510 Views

ตอนที่ 45

468 Views

ตอนที่ 46

477 Views

ตอนที่ 47

460 Views