Shaman King (2021) ชาแมนคิง

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ซับไทย ตอนที่ 1-47 NEW ยังไม่จบ

ซับไทย • 16.62K Views

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Shaman King (2021) ชาแมนคิง

ตอนที่ 1

2.26K Views

ตอนที่ 2

1.64K Views

ตอนที่ 3

1.09K Views

ตอนที่ 4

1.05K Views

ตอนที่ 5

1.00K Views

ตอนที่ 6

1.04K Views

ตอนที่ 7

940 Views

ตอนที่ 8

944 Views

ตอนที่ 9

921 Views

ตอนที่ 10

952 Views

ตอนที่ 11

940 Views

ตอนที่ 12

987 Views

ตอนที่ 13

967 Views

ตอนที่ 14

2.08K Views

ตอนที่ 15

1.29K Views

ตอนที่ 16

1.20K Views

ตอนที่ 17

1.40K Views

ตอนที่ 18

1.29K Views

ตอนที่ 19

805 Views

ตอนที่ 20

842 Views

ตอนที่ 21

762 Views

ตอนที่ 22

665 Views

ตอนที่ 23

757 Views

ตอนที่ 24

492 Views

ตอนที่ 25

428 Views

ตอนที่ 26

499 Views

ตอนที่ 27

512 Views

ตอนที่ 28

391 Views

ตอนที่ 29

437 Views

ตอนที่ 30

465 Views

ตอนที่ 31

494 Views

ตอนที่ 32

479 Views

ตอนที่ 33

440 Views

ตอนที่ 34

466 Views

ตอนที่ 35

435 Views

ตอนที่ 36

438 Views

ตอนที่ 37

410 Views

ตอนที่ 38

398 Views

ตอนที่ 39

426 Views

ตอนที่ 40

393 Views

ตอนที่ 41

419 Views

ตอนที่ 42

384 Views

ตอนที่ 43

402 Views

ตอนที่ 44

375 Views

ตอนที่ 45

340 Views

ตอนที่ 46

345 Views

ตอนที่ 47

326 Views