Shaman King (2021) ชาแมนคิง

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ซับไทย ตอนที่ 1-47 NEW ยังไม่จบ

ซับไทย • 15.34K Views

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Shaman King (2021) ชาแมนคิง

ตอนที่ 1

2.10K Views

ตอนที่ 2

1.50K Views

ตอนที่ 3

944 Views

ตอนที่ 4

886 Views

ตอนที่ 5

850 Views

ตอนที่ 6

877 Views

ตอนที่ 7

809 Views

ตอนที่ 8

785 Views

ตอนที่ 9

757 Views

ตอนที่ 10

790 Views

ตอนที่ 11

783 Views

ตอนที่ 12

822 Views

ตอนที่ 13

812 Views

ตอนที่ 14

1.91K Views

ตอนที่ 15

1.14K Views

ตอนที่ 16

1.04K Views

ตอนที่ 17

1.22K Views

ตอนที่ 18

1.14K Views

ตอนที่ 19

627 Views

ตอนที่ 20

698 Views

ตอนที่ 21

606 Views

ตอนที่ 22

497 Views

ตอนที่ 23

609 Views

ตอนที่ 24

320 Views

ตอนที่ 25

290 Views

ตอนที่ 26

332 Views

ตอนที่ 27

346 Views

ตอนที่ 28

270 Views

ตอนที่ 29

283 Views

ตอนที่ 30

303 Views

ตอนที่ 31

340 Views

ตอนที่ 32

331 Views

ตอนที่ 33

309 Views

ตอนที่ 34

317 Views

ตอนที่ 35

297 Views

ตอนที่ 36

300 Views

ตอนที่ 37

271 Views

ตอนที่ 38

262 Views

ตอนที่ 39

278 Views

ตอนที่ 40

263 Views

ตอนที่ 41

242 Views

ตอนที่ 42

215 Views

ตอนที่ 43

262 Views

ตอนที่ 44

215 Views

ตอนที่ 45

199 Views

ตอนที่ 46

186 Views

ตอนที่ 47

196 Views