Shaman King (2021) ชาแมนคิง

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ซับไทย ตอนที่ 1-47 NEW ยังไม่จบ

ซับไทย • 14.91K Views

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Shaman King (2021) ชาแมนคิง

ตอนที่ 1

2.02K Views

ตอนที่ 2

1.43K Views

ตอนที่ 3

870 Views

ตอนที่ 4

815 Views

ตอนที่ 5

783 Views

ตอนที่ 6

798 Views

ตอนที่ 7

743 Views

ตอนที่ 8

717 Views

ตอนที่ 9

681 Views

ตอนที่ 10

723 Views

ตอนที่ 11

713 Views

ตอนที่ 12

755 Views

ตอนที่ 13

733 Views

ตอนที่ 14

1.79K Views

ตอนที่ 15

1.06K Views

ตอนที่ 16

962 Views

ตอนที่ 17

1.14K Views

ตอนที่ 18

1.08K Views

ตอนที่ 19

562 Views

ตอนที่ 20

636 Views

ตอนที่ 21

541 Views

ตอนที่ 22

422 Views

ตอนที่ 23

544 Views

ตอนที่ 24

241 Views

ตอนที่ 25

224 Views

ตอนที่ 26

255 Views

ตอนที่ 27

272 Views

ตอนที่ 28

211 Views

ตอนที่ 29

222 Views

ตอนที่ 30

231 Views

ตอนที่ 31

273 Views

ตอนที่ 32

261 Views

ตอนที่ 33

242 Views

ตอนที่ 34

242 Views

ตอนที่ 35

230 Views

ตอนที่ 36

229 Views

ตอนที่ 37

205 Views

ตอนที่ 38

193 Views

ตอนที่ 39

206 Views

ตอนที่ 40

195 Views

ตอนที่ 41

170 Views

ตอนที่ 42

154 Views

ตอนที่ 43

190 Views

ตอนที่ 44

148 Views

ตอนที่ 45

133 Views

ตอนที่ 46

122 Views

ตอนที่ 47

131 Views