Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 1.26K Views

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

ดู Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

ตอนที่ 1

566 Views

ตอนที่ 2

442 Views

ตอนที่ 3

407 Views

ตอนที่ 4

400 Views

ตอนที่ 5

478 Views

ตอนที่ 6

752 Views

ตอนที่ 7

815 Views

ตอนที่ 8

722 Views

ตอนที่ 9

1.25K Views

ตอนที่ 10

443 Views

ตอนที่ 11

542 Views

ตอนที่ 12

431 Views

ตอนที่ 13

451 Views

ตอนที่ 14

466 Views

ตอนที่ 15

431 Views

ตอนที่ 16

409 Views

ตอนที่ 17

445 Views

ตอนที่ 18

407 Views

ตอนที่ 19

499 Views

ตอนที่ 20

618 Views

ตอนที่ 21

417 Views

ตอนที่ 22

409 Views

ตอนที่ 23

417 Views

ตอนที่ 24

440 Views

ตอนที่ 25

410 Views

ตอนที่ 26

507 Views

ตอนที่ 27

444 Views

ตอนที่ 28

387 Views

ตอนที่ 29

442 Views

ตอนที่ 30

442 Views

ตอนที่ 31

433 Views

ตอนที่ 32

498 Views

ตอนที่ 33

414 Views

ตอนที่ 34

501 Views

ตอนที่ 35

476 Views

ตอนที่ 36

398 Views

ตอนที่ 37

421 Views

ตอนที่ 38

458 Views

ตอนที่ 39

412 Views

ตอนที่ 40

388 Views

ตอนที่ 41

376 Views

ตอนที่ 42

414 Views

ตอนที่ 43

399 Views

ตอนที่ 44

412 Views

ตอนที่ 45

387 Views

ตอนที่ 46

398 Views

ตอนที่ 47

384 Views

ตอนที่ 48

361 Views

ตอนที่ 49

384 Views

ตอนที่ 50

385 Views

ตอนที่ 51

365 Views

ตอนที่ 52

487 Views

ตอนที่ 53

432 Views

ตอนที่ 54

787 Views

ตอนที่ 55

439 Views

ตอนที่ 56

406 Views

ตอนที่ 57

584 Views

ตอนที่ 58

523 Views

ตอนที่ 59

466 Views

ตอนที่ 60

458 Views

ตอนที่ 61

436 Views

ตอนที่ 62

932 Views

ตอนที่ 63

1.41K Views

ตอนที่ 64

466 Views