Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 1.35K Views

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

ดู Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

ตอนที่ 1

657 Views

ตอนที่ 2

519 Views

ตอนที่ 3

486 Views

ตอนที่ 4

477 Views

ตอนที่ 5

558 Views

ตอนที่ 6

843 Views

ตอนที่ 7

886 Views

ตอนที่ 8

867 Views

ตอนที่ 9

1.35K Views

ตอนที่ 10

512 Views

ตอนที่ 11

642 Views

ตอนที่ 12

514 Views

ตอนที่ 13

529 Views

ตอนที่ 14

549 Views

ตอนที่ 15

523 Views

ตอนที่ 16

475 Views

ตอนที่ 17

519 Views

ตอนที่ 18

478 Views

ตอนที่ 19

569 Views

ตอนที่ 20

692 Views

ตอนที่ 21

498 Views

ตอนที่ 22

481 Views

ตอนที่ 23

479 Views

ตอนที่ 24

511 Views

ตอนที่ 25

471 Views

ตอนที่ 26

587 Views

ตอนที่ 27

526 Views

ตอนที่ 28

471 Views

ตอนที่ 29

521 Views

ตอนที่ 30

518 Views

ตอนที่ 31

508 Views

ตอนที่ 32

564 Views

ตอนที่ 33

490 Views

ตอนที่ 34

583 Views

ตอนที่ 35

550 Views

ตอนที่ 36

474 Views

ตอนที่ 37

489 Views

ตอนที่ 38

552 Views

ตอนที่ 39

488 Views

ตอนที่ 40

472 Views

ตอนที่ 41

459 Views

ตอนที่ 42

499 Views

ตอนที่ 43

476 Views

ตอนที่ 44

485 Views

ตอนที่ 45

476 Views

ตอนที่ 46

468 Views

ตอนที่ 47

459 Views

ตอนที่ 48

428 Views

ตอนที่ 49

458 Views

ตอนที่ 50

450 Views

ตอนที่ 51

423 Views

ตอนที่ 52

543 Views

ตอนที่ 53

519 Views

ตอนที่ 54

862 Views

ตอนที่ 55

503 Views

ตอนที่ 56

476 Views

ตอนที่ 57

647 Views

ตอนที่ 58

593 Views

ตอนที่ 59

532 Views

ตอนที่ 60

523 Views

ตอนที่ 61

505 Views

ตอนที่ 62

996 Views

ตอนที่ 63

1.49K Views

ตอนที่ 64

537 Views