Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 433 Views

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

ดู Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

ตอนที่ 1

405 Views

ตอนที่ 2

305 Views

ตอนที่ 3

257 Views

ตอนที่ 4

267 Views

ตอนที่ 5

308 Views

ตอนที่ 6

436 Views

ตอนที่ 7

579 Views

ตอนที่ 8

443 Views

ตอนที่ 9

911 Views

ตอนที่ 10

307 Views

ตอนที่ 11

370 Views

ตอนที่ 12

297 Views

ตอนที่ 13

316 Views

ตอนที่ 14

316 Views

ตอนที่ 15

288 Views

ตอนที่ 16

272 Views

ตอนที่ 17

302 Views

ตอนที่ 18

265 Views

ตอนที่ 19

341 Views

ตอนที่ 20

407 Views

ตอนที่ 21

284 Views

ตอนที่ 22

282 Views

ตอนที่ 23

272 Views

ตอนที่ 24

285 Views

ตอนที่ 25

258 Views

ตอนที่ 26

348 Views

ตอนที่ 27

289 Views

ตอนที่ 28

268 Views

ตอนที่ 29

296 Views

ตอนที่ 30

277 Views

ตอนที่ 31

275 Views

ตอนที่ 32

318 Views

ตอนที่ 33

261 Views

ตอนที่ 34

321 Views

ตอนที่ 35

325 Views

ตอนที่ 36

244 Views

ตอนที่ 37

297 Views

ตอนที่ 38

313 Views

ตอนที่ 39

267 Views

ตอนที่ 40

267 Views

ตอนที่ 41

244 Views

ตอนที่ 42

274 Views

ตอนที่ 43

257 Views

ตอนที่ 44

271 Views

ตอนที่ 45

245 Views

ตอนที่ 46

257 Views

ตอนที่ 47

235 Views

ตอนที่ 48

236 Views

ตอนที่ 49

228 Views

ตอนที่ 50

248 Views

ตอนที่ 51

230 Views

ตอนที่ 52

329 Views

ตอนที่ 53

268 Views

ตอนที่ 54

519 Views

ตอนที่ 55

318 Views

ตอนที่ 56

279 Views

ตอนที่ 57

387 Views

ตอนที่ 58

359 Views

ตอนที่ 59

316 Views

ตอนที่ 60

310 Views

ตอนที่ 61

306 Views

ตอนที่ 62

645 Views

ตอนที่ 63

962 Views

ตอนที่ 64

335 Views