Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 346 Views

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

ดู Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

ตอนที่ 1

278 Views

ตอนที่ 2

229 Views

ตอนที่ 3

185 Views

ตอนที่ 4

196 Views

ตอนที่ 5

202 Views

ตอนที่ 6

267 Views

ตอนที่ 7

407 Views

ตอนที่ 8

248 Views

ตอนที่ 9

631 Views

ตอนที่ 10

219 Views

ตอนที่ 11

224 Views

ตอนที่ 12

214 Views

ตอนที่ 13

218 Views

ตอนที่ 14

206 Views

ตอนที่ 15

197 Views

ตอนที่ 16

199 Views

ตอนที่ 17

200 Views

ตอนที่ 18

188 Views

ตอนที่ 19

199 Views

ตอนที่ 20

242 Views

ตอนที่ 21

191 Views

ตอนที่ 22

196 Views

ตอนที่ 23

191 Views

ตอนที่ 24

196 Views

ตอนที่ 25

178 Views

ตอนที่ 26

212 Views

ตอนที่ 27

201 Views

ตอนที่ 28

194 Views

ตอนที่ 29

204 Views

ตอนที่ 30

199 Views

ตอนที่ 31

195 Views

ตอนที่ 32

224 Views

ตอนที่ 33

185 Views

ตอนที่ 34

193 Views

ตอนที่ 35

201 Views

ตอนที่ 36

171 Views

ตอนที่ 37

209 Views

ตอนที่ 38

230 Views

ตอนที่ 39

200 Views

ตอนที่ 40

194 Views

ตอนที่ 41

172 Views

ตอนที่ 42

198 Views

ตอนที่ 43

187 Views

ตอนที่ 44

198 Views

ตอนที่ 45

173 Views

ตอนที่ 46

179 Views

ตอนที่ 47

163 Views

ตอนที่ 48

170 Views

ตอนที่ 49

161 Views

ตอนที่ 50

182 Views

ตอนที่ 51

168 Views

ตอนที่ 52

208 Views

ตอนที่ 53

181 Views

ตอนที่ 54

345 Views

ตอนที่ 55

244 Views

ตอนที่ 56

210 Views

ตอนที่ 57

232 Views

ตอนที่ 58

242 Views

ตอนที่ 59

221 Views

ตอนที่ 60

233 Views

ตอนที่ 61

229 Views

ตอนที่ 62

419 Views

ตอนที่ 63

547 Views

ตอนที่ 64

234 Views