Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 6.35K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

629 Views

ตอนที่ 2

400 Views

ตอนที่ 3

363 Views

ตอนที่ 4

354 Views

ตอนที่ 5

379 Views

ตอนที่ 6

358 Views

ตอนที่ 7

353 Views

ตอนที่ 8

332 Views

ตอนที่ 9

332 Views

ตอนที่ 10

352 Views

ตอนที่ 11

369 Views

ตอนที่ 12

338 Views

ตอนที่ 13

380 Views

ตอนที่ 14

312 Views

ตอนที่ 15

397 Views

ตอนที่ 16

365 Views

ตอนที่ 17

320 Views

ตอนที่ 18

321 Views

ตอนที่ 19

421 Views

ตอนที่ 20

363 Views

ตอนที่ 21

370 Views

ตอนที่ 22

444 Views

ตอนที่ 23

460 Views

ตอนที่ 24

332 Views

ตอนที่ 25

321 Views

ตอนที่ 26

358 Views

ตอนที่ 27

418 Views

ตอนที่ 28

354 Views

ตอนที่ 29

334 Views

ตอนที่ 30

333 Views

ตอนที่ 31

344 Views

ตอนที่ 32

334 Views

ตอนที่ 33

434 Views

ตอนที่ 34

362 Views

ตอนที่ 35

408 Views

ตอนที่ 36

331 Views

ตอนที่ 37

332 Views

ตอนที่ 38

418 Views

ตอนที่ 39

328 Views

ตอนที่ 40

392 Views

ตอนที่ 41

323 Views

ตอนที่ 42

354 Views

ตอนที่ 43

390 Views

ตอนที่ 44

407 Views

ตอนที่ 45

367 Views

ตอนที่ 46

425 Views

ตอนที่ 47

333 Views

ตอนที่ 48

319 Views

ตอนที่ 49

305 Views

ตอนที่ 50

358 Views

ตอนที่ 51

302 Views

ตอนที่ 52

283 Views

ตอนที่ 53

342 Views

ตอนที่ 54

305 Views

ตอนที่ 55

305 Views

ตอนที่ 56

340 Views

ตอนที่ 57

309 Views

ตอนที่ 58

407 Views

ตอนที่ 59

280 Views

ตอนที่ 60

352 Views

ตอนที่ 61

331 Views

ตอนที่ 62

301 Views

ตอนที่ 63

301 Views

ตอนที่ 64

351 Views

ตอนที่ 65

303 Views

ตอนที่ 66

309 Views

ตอนที่ 67

301 Views

ตอนที่ 68

290 Views

ตอนที่ 69

354 Views

ตอนที่ 70

277 Views

ตอนที่ 71

338 Views

ตอนที่ 72

284 Views

ตอนที่ 73

293 Views

ตอนที่ 74

255 Views

ตอนที่ 75

354 Views

ตอนที่ 76

357 Views

ตอนที่ 77

265 Views

ตอนที่ 78

296 Views

ตอนที่ 79

292 Views

ตอนที่ 80

425 Views

ตอนที่ 81

271 Views

ตอนที่ 82

279 Views

ตอนที่ 83

267 Views

ตอนที่ 84

274 Views

ตอนที่ 85

255 Views

ตอนที่ 86

275 Views

ตอนที่ 87

276 Views

ตอนที่ 88

414 Views

ตอนที่ 89

373 Views

ตอนที่ 90

342 Views

ตอนที่ 91

320 Views

ตอนที่ 92

278 Views

ตอนที่ 93

285 Views

ตอนที่ 94

288 Views

ตอนที่ 95

225 Views

ตอนที่ 96

306 Views

ตอนที่ 97

326 Views

ตอนที่ 98

260 Views

ตอนที่ 99

351 Views

ตอนที่ 100

281 Views

ตอนที่ 101

261 Views

ตอนที่ 102

264 Views

ตอนที่ 103

266 Views

ตอนที่ 104

301 Views

ตอนที่ 105

262 Views

ตอนที่ 106

265 Views

ตอนที่ 107

312 Views

ตอนที่ 108

254 Views

ตอนที่ 109

289 Views

ตอนที่ 110

281 Views

ตอนที่ 111

272 Views

ตอนที่ 112

271 Views

ตอนที่ 113

338 Views

ตอนที่ 114

291 Views

ตอนที่ 115

265 Views

ตอนที่ 116

278 Views

ตอนที่ 117

260 Views

ตอนที่ 118

264 Views

ตอนที่ 119

275 Views

ตอนที่ 120

321 Views

ตอนที่ 121

295 Views

ตอนที่ 122

269 Views

ตอนที่ 123

310 Views

ตอนที่ 124

321 Views

ตอนที่ 125

341 Views

ตอนที่ 126

350 Views

ตอนที่ 127

324 Views

ตอนที่ 128

281 Views

ตอนที่ 129

313 Views

ตอนที่ 130

316 Views

ตอนที่ 131

298 Views

ตอนที่ 132

333 Views

ตอนที่ 133

277 Views

ตอนที่ 134

369 Views

ตอนที่ 135

331 Views

ตอนที่ 136

270 Views

ตอนที่ 137

303 Views

ตอนที่ 138

281 Views

ตอนที่ 139

288 Views

ตอนที่ 140

334 Views

ตอนที่ 141

321 Views

ตอนที่ 142

229 Views

ตอนที่ 143

282 Views

ตอนที่ 144

270 Views

ตอนที่ 145

228 Views

ตอนที่ 146

251 Views

ตอนที่ 147

285 Views

ตอนที่ 148

368 Views

ตอนที่ 149

266 Views

ตอนที่ 150

330 Views

ตอนที่ 151

295 Views

ตอนที่ 152

271 Views

ตอนที่ 153

267 Views

ตอนที่ 154

307 Views

ตอนที่ 155

271 Views

ตอนที่ 156

264 Views

ตอนที่ 157

321 Views

ตอนที่ 158

312 Views

ตอนที่ 159

276 Views

ตอนที่ 160

294 Views

ตอนที่ 161

296 Views

ตอนที่ 162

292 Views

ตอนที่ 163

300 Views

ตอนที่ 164

327 Views

ตอนที่ 165

270 Views

ตอนที่ 166

270 Views

ตอนที่ 167

254 Views

ตอนที่ 168

356 Views

ตอนที่ 169

249 Views

ตอนที่ 170

325 Views

ตอนที่ 171

271 Views

ตอนที่ 172

313 Views

ตอนที่ 173

287 Views

ตอนที่ 174

254 Views

ตอนที่ 175

415 Views

ตอนที่ 176

316 Views

ตอนที่ 177

370 Views

ตอนที่ 178

346 Views

ตอนที่ 179

306 Views

ตอนที่ 180

328 Views

ตอนที่ 181

301 Views

ตอนที่ 182

346 Views

ตอนที่ 183

405 Views

ตอนที่ 184

332 Views

ตอนที่ 185

365 Views

ตอนที่ 186

288 Views

ตอนที่ 187

339 Views

ตอนที่ 188

330 Views

ตอนที่ 189

316 Views

ตอนที่ 190

327 Views

ตอนที่ 191

348 Views

ตอนที่ 192

320 Views

ตอนที่ 193

316 Views

ตอนที่ 194

358 Views

ตอนที่ 195

628 Views

ตอนที่ 196

315 Views

ตอนที่ 197

330 Views

ตอนที่ 198

505 Views

ตอนที่ 199

626 Views

ตอนที่ 200

499 Views

ตอนที่ 201

471 Views

ตอนที่ 202

986 Views

ตอนที่ 203

677 Views

ตอนที่ 204

564 Views

ตอนที่ 205

439 Views

ตอนที่ 206

399 Views

ตอนที่ 207

360 Views

ตอนที่ 208

384 Views

ตอนที่ 209

701 Views

ตอนที่ 210

527 Views

ตอนที่ 211

450 Views

ตอนที่ 212

522 Views

ตอนที่ 213

298 Views

ตอนที่ 214

376 Views

ตอนที่ 215

353 Views

ตอนที่ 216

313 Views

ตอนที่ 217

319 Views