Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 6.01K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

550 Views

ตอนที่ 2

327 Views

ตอนที่ 3

301 Views

ตอนที่ 4

291 Views

ตอนที่ 5

311 Views

ตอนที่ 6

294 Views

ตอนที่ 7

291 Views

ตอนที่ 8

271 Views

ตอนที่ 9

265 Views

ตอนที่ 10

285 Views

ตอนที่ 11

296 Views

ตอนที่ 12

269 Views

ตอนที่ 13

303 Views

ตอนที่ 14

261 Views

ตอนที่ 15

324 Views

ตอนที่ 16

304 Views

ตอนที่ 17

263 Views

ตอนที่ 18

252 Views

ตอนที่ 19

348 Views

ตอนที่ 20

292 Views

ตอนที่ 21

303 Views

ตอนที่ 22

367 Views

ตอนที่ 23

383 Views

ตอนที่ 24

266 Views

ตอนที่ 25

256 Views

ตอนที่ 26

291 Views

ตอนที่ 27

337 Views

ตอนที่ 28

289 Views

ตอนที่ 29

261 Views

ตอนที่ 30

261 Views

ตอนที่ 31

279 Views

ตอนที่ 32

272 Views

ตอนที่ 33

352 Views

ตอนที่ 34

289 Views

ตอนที่ 35

335 Views

ตอนที่ 36

265 Views

ตอนที่ 37

265 Views

ตอนที่ 38

348 Views

ตอนที่ 39

261 Views

ตอนที่ 40

316 Views

ตอนที่ 41

257 Views

ตอนที่ 42

283 Views

ตอนที่ 43

321 Views

ตอนที่ 44

334 Views

ตอนที่ 45

289 Views

ตอนที่ 46

339 Views

ตอนที่ 47

264 Views

ตอนที่ 48

257 Views

ตอนที่ 49

247 Views

ตอนที่ 50

298 Views

ตอนที่ 51

244 Views

ตอนที่ 52

224 Views

ตอนที่ 53

278 Views

ตอนที่ 54

251 Views

ตอนที่ 55

241 Views

ตอนที่ 56

271 Views

ตอนที่ 57

251 Views

ตอนที่ 58

339 Views

ตอนที่ 59

230 Views

ตอนที่ 60

291 Views

ตอนที่ 61

274 Views

ตอนที่ 62

251 Views

ตอนที่ 63

241 Views

ตอนที่ 64

288 Views

ตอนที่ 65

250 Views

ตอนที่ 66

250 Views

ตอนที่ 67

247 Views

ตอนที่ 68

232 Views

ตอนที่ 69

292 Views

ตอนที่ 70

224 Views

ตอนที่ 71

271 Views

ตอนที่ 72

227 Views

ตอนที่ 73

248 Views

ตอนที่ 74

206 Views

ตอนที่ 75

244 Views

ตอนที่ 76

288 Views

ตอนที่ 77

223 Views

ตอนที่ 78

240 Views

ตอนที่ 79

224 Views

ตอนที่ 80

369 Views

ตอนที่ 81

214 Views

ตอนที่ 82

222 Views

ตอนที่ 83

212 Views

ตอนที่ 84

218 Views

ตอนที่ 85

207 Views

ตอนที่ 86

217 Views

ตอนที่ 87

230 Views

ตอนที่ 88

356 Views

ตอนที่ 89

312 Views

ตอนที่ 90

291 Views

ตอนที่ 91

263 Views

ตอนที่ 92

233 Views

ตอนที่ 93

238 Views

ตอนที่ 94

240 Views

ตอนที่ 95

189 Views

ตอนที่ 96

256 Views

ตอนที่ 97

268 Views

ตอนที่ 98

211 Views

ตอนที่ 99

276 Views

ตอนที่ 100

231 Views

ตอนที่ 101

215 Views

ตอนที่ 102

215 Views

ตอนที่ 103

224 Views

ตอนที่ 104

257 Views

ตอนที่ 105

221 Views

ตอนที่ 106

225 Views

ตอนที่ 107

258 Views

ตอนที่ 108

212 Views

ตอนที่ 109

244 Views

ตอนที่ 110

240 Views

ตอนที่ 111

230 Views

ตอนที่ 112

228 Views

ตอนที่ 113

298 Views

ตอนที่ 114

239 Views

ตอนที่ 115

222 Views

ตอนที่ 116

231 Views

ตอนที่ 117

224 Views

ตอนที่ 118

215 Views

ตอนที่ 119

227 Views

ตอนที่ 120

269 Views

ตอนที่ 121

245 Views

ตอนที่ 122

218 Views

ตอนที่ 123

260 Views

ตอนที่ 124

265 Views

ตอนที่ 125

293 Views

ตอนที่ 126

302 Views

ตอนที่ 127

273 Views

ตอนที่ 128

233 Views

ตอนที่ 129

268 Views

ตอนที่ 130

264 Views

ตอนที่ 131

256 Views

ตอนที่ 132

286 Views

ตอนที่ 133

236 Views

ตอนที่ 134

303 Views

ตอนที่ 135

284 Views

ตอนที่ 136

231 Views

ตอนที่ 137

257 Views

ตอนที่ 138

232 Views

ตอนที่ 139

237 Views

ตอนที่ 140

279 Views

ตอนที่ 141

279 Views

ตอนที่ 142

198 Views

ตอนที่ 143

241 Views

ตอนที่ 144

226 Views

ตอนที่ 145

193 Views

ตอนที่ 146

215 Views

ตอนที่ 147

247 Views

ตอนที่ 148

334 Views

ตอนที่ 149

217 Views

ตอนที่ 150

279 Views

ตอนที่ 151

255 Views

ตอนที่ 152

222 Views

ตอนที่ 153

226 Views

ตอนที่ 154

259 Views

ตอนที่ 155

228 Views

ตอนที่ 156

219 Views

ตอนที่ 157

276 Views

ตอนที่ 158

264 Views

ตอนที่ 159

231 Views

ตอนที่ 160

230 Views

ตอนที่ 161

249 Views

ตอนที่ 162

251 Views

ตอนที่ 163

249 Views

ตอนที่ 164

277 Views

ตอนที่ 165

215 Views

ตอนที่ 166

226 Views

ตอนที่ 167

202 Views

ตอนที่ 168

301 Views

ตอนที่ 169

203 Views

ตอนที่ 170

275 Views

ตอนที่ 171

233 Views

ตอนที่ 172

257 Views

ตอนที่ 173

236 Views

ตอนที่ 174

207 Views

ตอนที่ 175

356 Views

ตอนที่ 176

261 Views

ตอนที่ 177

241 Views

ตอนที่ 178

286 Views

ตอนที่ 179

245 Views

ตอนที่ 180

265 Views

ตอนที่ 181

247 Views

ตอนที่ 182

285 Views

ตอนที่ 183

335 Views

ตอนที่ 184

261 Views

ตอนที่ 185

298 Views

ตอนที่ 186

237 Views

ตอนที่ 187

286 Views

ตอนที่ 188

271 Views

ตอนที่ 189

263 Views

ตอนที่ 190

262 Views

ตอนที่ 191

291 Views

ตอนที่ 192

269 Views

ตอนที่ 193

262 Views

ตอนที่ 194

303 Views

ตอนที่ 195

561 Views

ตอนที่ 196

276 Views

ตอนที่ 197

277 Views

ตอนที่ 198

452 Views

ตอนที่ 199

571 Views

ตอนที่ 200

440 Views

ตอนที่ 201

416 Views

ตอนที่ 202

917 Views

ตอนที่ 203

611 Views

ตอนที่ 204

483 Views

ตอนที่ 205

375 Views

ตอนที่ 206

344 Views

ตอนที่ 207

308 Views

ตอนที่ 208

331 Views

ตอนที่ 209

614 Views

ตอนที่ 210

475 Views

ตอนที่ 211

400 Views

ตอนที่ 212

463 Views

ตอนที่ 213

253 Views

ตอนที่ 214

332 Views

ตอนที่ 215

301 Views

ตอนที่ 216

274 Views

ตอนที่ 217

275 Views