Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 7.68K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

801 Views

ตอนที่ 2

632 Views

ตอนที่ 3

645 Views

ตอนที่ 4

579 Views

ตอนที่ 5

537 Views

ตอนที่ 6

589 Views

ตอนที่ 7

508 Views

ตอนที่ 8

508 Views

ตอนที่ 9

510 Views

ตอนที่ 10

511 Views

ตอนที่ 11

533 Views

ตอนที่ 12

501 Views

ตอนที่ 13

821 Views

ตอนที่ 14

459 Views

ตอนที่ 15

589 Views

ตอนที่ 16

520 Views

ตอนที่ 17

475 Views

ตอนที่ 18

488 Views

ตอนที่ 19

599 Views

ตอนที่ 20

614 Views

ตอนที่ 21

603 Views

ตอนที่ 22

688 Views

ตอนที่ 23

702 Views

ตอนที่ 24

491 Views

ตอนที่ 25

542 Views

ตอนที่ 26

531 Views

ตอนที่ 27

583 Views

ตอนที่ 28

501 Views

ตอนที่ 29

513 Views

ตอนที่ 30

489 Views

ตอนที่ 31

542 Views

ตอนที่ 32

489 Views

ตอนที่ 33

594 Views

ตอนที่ 34

532 Views

ตอนที่ 35

561 Views

ตอนที่ 36

591 Views

ตอนที่ 37

486 Views

ตอนที่ 38

545 Views

ตอนที่ 39

518 Views

ตอนที่ 40

542 Views

ตอนที่ 41

480 Views

ตอนที่ 42

537 Views

ตอนที่ 43

585 Views

ตอนที่ 44

546 Views

ตอนที่ 45

530 Views

ตอนที่ 46

838 Views

ตอนที่ 47

491 Views

ตอนที่ 48

468 Views

ตอนที่ 49

463 Views

ตอนที่ 50

589 Views

ตอนที่ 51

465 Views

ตอนที่ 52

432 Views

ตอนที่ 53

668 Views

ตอนที่ 54

461 Views

ตอนที่ 55

458 Views

ตอนที่ 56

542 Views

ตอนที่ 57

456 Views

ตอนที่ 58

673 Views

ตอนที่ 59

439 Views

ตอนที่ 60

527 Views

ตอนที่ 61

568 Views

ตอนที่ 62

440 Views

ตอนที่ 63

458 Views

ตอนที่ 64

529 Views

ตอนที่ 65

469 Views

ตอนที่ 66

437 Views

ตอนที่ 67

442 Views

ตอนที่ 68

473 Views

ตอนที่ 69

506 Views

ตอนที่ 70

434 Views

ตอนที่ 71

482 Views

ตอนที่ 72

445 Views

ตอนที่ 73

443 Views

ตอนที่ 74

428 Views

ตอนที่ 75

526 Views

ตอนที่ 76

509 Views

ตอนที่ 77

431 Views

ตอนที่ 78

420 Views

ตอนที่ 79

458 Views

ตอนที่ 80

558 Views

ตอนที่ 81

417 Views

ตอนที่ 82

440 Views

ตอนที่ 83

417 Views

ตอนที่ 84

433 Views

ตอนที่ 85

437 Views

ตอนที่ 86

554 Views

ตอนที่ 87

426 Views

ตอนที่ 88

674 Views

ตอนที่ 89

577 Views

ตอนที่ 90

484 Views

ตอนที่ 91

684 Views

ตอนที่ 92

431 Views

ตอนที่ 93

455 Views

ตอนที่ 94

435 Views

ตอนที่ 95

394 Views

ตอนที่ 96

457 Views

ตอนที่ 97

458 Views

ตอนที่ 98

436 Views

ตอนที่ 99

501 Views

ตอนที่ 100

486 Views

ตอนที่ 101

426 Views

ตอนที่ 102

432 Views

ตอนที่ 103

431 Views

ตอนที่ 104

581 Views

ตอนที่ 105

448 Views

ตอนที่ 106

469 Views

ตอนที่ 107

455 Views

ตอนที่ 108

565 Views

ตอนที่ 109

424 Views

ตอนที่ 110

436 Views

ตอนที่ 111

401 Views

ตอนที่ 112

422 Views

ตอนที่ 113

486 Views

ตอนที่ 114

575 Views

ตอนที่ 115

407 Views

ตอนที่ 116

416 Views

ตอนที่ 117

403 Views

ตอนที่ 118

424 Views

ตอนที่ 119

422 Views

ตอนที่ 120

499 Views

ตอนที่ 121

445 Views

ตอนที่ 122

406 Views

ตอนที่ 123

455 Views

ตอนที่ 124

486 Views

ตอนที่ 125

500 Views

ตอนที่ 126

517 Views

ตอนที่ 127

454 Views

ตอนที่ 128

421 Views

ตอนที่ 129

445 Views

ตอนที่ 130

462 Views

ตอนที่ 131

435 Views

ตอนที่ 132

466 Views

ตอนที่ 133

402 Views

ตอนที่ 134

493 Views

ตอนที่ 135

461 Views

ตอนที่ 136

467 Views

ตอนที่ 137

556 Views

ตอนที่ 138

425 Views

ตอนที่ 139

453 Views

ตอนที่ 140

488 Views

ตอนที่ 141

460 Views

ตอนที่ 142

374 Views

ตอนที่ 143

377 Views

ตอนที่ 144

402 Views

ตอนที่ 145

365 Views

ตอนที่ 146

370 Views

ตอนที่ 147

399 Views

ตอนที่ 148

480 Views

ตอนที่ 149

423 Views

ตอนที่ 150

472 Views

ตอนที่ 151

426 Views

ตอนที่ 152

485 Views

ตอนที่ 153

397 Views

ตอนที่ 154

473 Views

ตอนที่ 155

454 Views

ตอนที่ 156

432 Views

ตอนที่ 157

713 Views

ตอนที่ 158

497 Views

ตอนที่ 159

461 Views

ตอนที่ 160

458 Views

ตอนที่ 161

420 Views

ตอนที่ 162

425 Views

ตอนที่ 163

453 Views

ตอนที่ 164

482 Views

ตอนที่ 165

404 Views

ตอนที่ 166

399 Views

ตอนที่ 167

619 Views

ตอนที่ 168

527 Views

ตอนที่ 169

420 Views

ตอนที่ 170

481 Views

ตอนที่ 171

442 Views

ตอนที่ 172

479 Views

ตอนที่ 173

446 Views

ตอนที่ 174

397 Views

ตอนที่ 175

668 Views

ตอนที่ 176

513 Views

ตอนที่ 177

658 Views

ตอนที่ 178

666 Views

ตอนที่ 179

448 Views

ตอนที่ 180

627 Views

ตอนที่ 181

461 Views

ตอนที่ 182

554 Views

ตอนที่ 183

817 Views

ตอนที่ 184

508 Views

ตอนที่ 185

525 Views

ตอนที่ 186

491 Views

ตอนที่ 187

487 Views

ตอนที่ 188

492 Views

ตอนที่ 189

450 Views

ตอนที่ 190

520 Views

ตอนที่ 191

480 Views

ตอนที่ 192

455 Views

ตอนที่ 193

466 Views

ตอนที่ 194

503 Views

ตอนที่ 195

766 Views

ตอนที่ 196

435 Views

ตอนที่ 197

501 Views

ตอนที่ 198

639 Views

ตอนที่ 199

796 Views

ตอนที่ 200

636 Views

ตอนที่ 201

614 Views

ตอนที่ 202

1.12K Views

ตอนที่ 203

867 Views

ตอนที่ 204

706 Views

ตอนที่ 205

598 Views

ตอนที่ 206

549 Views

ตอนที่ 207

617 Views

ตอนที่ 208

798 Views

ตอนที่ 209

901 Views

ตอนที่ 210

737 Views

ตอนที่ 211

565 Views

ตอนที่ 212

650 Views

ตอนที่ 213

417 Views

ตอนที่ 214

516 Views

ตอนที่ 215

476 Views

ตอนที่ 216

448 Views

ตอนที่ 217

490 Views