Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 7.53K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

702 Views

ตอนที่ 2

486 Views

ตอนที่ 3

450 Views

ตอนที่ 4

439 Views

ตอนที่ 5

453 Views

ตอนที่ 6

436 Views

ตอนที่ 7

422 Views

ตอนที่ 8

412 Views

ตอนที่ 9

415 Views

ตอนที่ 10

437 Views

ตอนที่ 11

454 Views

ตอนที่ 12

417 Views

ตอนที่ 13

513 Views

ตอนที่ 14

381 Views

ตอนที่ 15

474 Views

ตอนที่ 16

426 Views

ตอนที่ 17

399 Views

ตอนที่ 18

394 Views

ตอนที่ 19

513 Views

ตอนที่ 20

459 Views

ตอนที่ 21

458 Views

ตอนที่ 22

524 Views

ตอนที่ 23

547 Views

ตอนที่ 24

411 Views

ตอนที่ 25

406 Views

ตอนที่ 26

437 Views

ตอนที่ 27

503 Views

ตอนที่ 28

421 Views

ตอนที่ 29

418 Views

ตอนที่ 30

407 Views

ตอนที่ 31

435 Views

ตอนที่ 32

413 Views

ตอนที่ 33

515 Views

ตอนที่ 34

463 Views

ตอนที่ 35

475 Views

ตอนที่ 36

409 Views

ตอนที่ 37

409 Views

ตอนที่ 38

480 Views

ตอนที่ 39

407 Views

ตอนที่ 40

463 Views

ตอนที่ 41

398 Views

ตอนที่ 42

428 Views

ตอนที่ 43

475 Views

ตอนที่ 44

478 Views

ตอนที่ 45

431 Views

ตอนที่ 46

547 Views

ตอนที่ 47

414 Views

ตอนที่ 48

396 Views

ตอนที่ 49

385 Views

ตอนที่ 50

453 Views

ตอนที่ 51

378 Views

ตอนที่ 52

354 Views

ตอนที่ 53

436 Views

ตอนที่ 54

376 Views

ตอนที่ 55

389 Views

ตอนที่ 56

412 Views

ตอนที่ 57

380 Views

ตอนที่ 58

488 Views

ตอนที่ 59

349 Views

ตอนที่ 60

431 Views

ตอนที่ 61

414 Views

ตอนที่ 62

371 Views

ตอนที่ 63

377 Views

ตอนที่ 64

422 Views

ตอนที่ 65

376 Views

ตอนที่ 66

374 Views

ตอนที่ 67

366 Views

ตอนที่ 68

388 Views

ตอนที่ 69

439 Views

ตอนที่ 70

353 Views

ตอนที่ 71

411 Views

ตอนที่ 72

361 Views

ตอนที่ 73

359 Views

ตอนที่ 74

318 Views

ตอนที่ 75

433 Views

ตอนที่ 76

429 Views

ตอนที่ 77

335 Views

ตอนที่ 78

354 Views

ตอนที่ 79

371 Views

ตอนที่ 80

489 Views

ตอนที่ 81

340 Views

ตอนที่ 82

363 Views

ตอนที่ 83

342 Views

ตอนที่ 84

346 Views

ตอนที่ 85

329 Views

ตอนที่ 86

343 Views

ตอนที่ 87

355 Views

ตอนที่ 88

496 Views

ตอนที่ 89

450 Views

ตอนที่ 90

406 Views

ตอนที่ 91

415 Views

ตอนที่ 92

349 Views

ตอนที่ 93

358 Views

ตอนที่ 94

356 Views

ตอนที่ 95

300 Views

ตอนที่ 96

374 Views

ตอนที่ 97

388 Views

ตอนที่ 98

346 Views

ตอนที่ 99

427 Views

ตอนที่ 100

351 Views

ตอนที่ 101

319 Views

ตอนที่ 102

339 Views

ตอนที่ 103

341 Views

ตอนที่ 104

373 Views

ตอนที่ 105

332 Views

ตอนที่ 106

345 Views

ตอนที่ 107

384 Views

ตอนที่ 108

323 Views

ตอนที่ 109

354 Views

ตอนที่ 110

348 Views

ตอนที่ 111

335 Views

ตอนที่ 112

339 Views

ตอนที่ 113

412 Views

ตอนที่ 114

368 Views

ตอนที่ 115

324 Views

ตอนที่ 116

338 Views

ตอนที่ 117

330 Views

ตอนที่ 118

334 Views

ตอนที่ 119

347 Views

ตอนที่ 120

402 Views

ตอนที่ 121

354 Views

ตอนที่ 122

340 Views

ตอนที่ 123

371 Views

ตอนที่ 124

410 Views

ตอนที่ 125

419 Views

ตอนที่ 126

410 Views

ตอนที่ 127

387 Views

ตอนที่ 128

345 Views

ตอนที่ 129

386 Views

ตอนที่ 130

400 Views

ตอนที่ 131

364 Views

ตอนที่ 132

404 Views

ตอนที่ 133

337 Views

ตอนที่ 134

437 Views

ตอนที่ 135

404 Views

ตอนที่ 136

344 Views

ตอนที่ 137

386 Views

ตอนที่ 138

355 Views

ตอนที่ 139

358 Views

ตอนที่ 140

416 Views

ตอนที่ 141

384 Views

ตอนที่ 142

299 Views

ตอนที่ 143

331 Views

ตอนที่ 144

336 Views

ตอนที่ 145

299 Views

ตอนที่ 146

309 Views

ตอนที่ 147

341 Views

ตอนที่ 148

423 Views

ตอนที่ 149

348 Views

ตอนที่ 150

399 Views

ตอนที่ 151

361 Views

ตอนที่ 152

337 Views

ตอนที่ 153

328 Views

ตอนที่ 154

366 Views

ตอนที่ 155

368 Views

ตอนที่ 156

333 Views

ตอนที่ 157

450 Views

ตอนที่ 158

380 Views

ตอนที่ 159

350 Views

ตอนที่ 160

366 Views

ตอนที่ 161

350 Views

ตอนที่ 162

360 Views

ตอนที่ 163

372 Views

ตอนที่ 164

411 Views

ตอนที่ 165

334 Views

ตอนที่ 166

335 Views

ตอนที่ 167

349 Views

ตอนที่ 168

433 Views

ตอนที่ 169

332 Views

ตอนที่ 170

398 Views

ตอนที่ 171

354 Views

ตอนที่ 172

400 Views

ตอนที่ 173

365 Views

ตอนที่ 174

326 Views

ตอนที่ 175

507 Views

ตอนที่ 176

394 Views

ตอนที่ 177

445 Views

ตอนที่ 178

424 Views

ตอนที่ 179

367 Views

ตอนที่ 180

410 Views

ตอนที่ 181

366 Views

ตอนที่ 182

423 Views

ตอนที่ 183

536 Views

ตอนที่ 184

416 Views

ตอนที่ 185

447 Views

ตอนที่ 186

356 Views

ตอนที่ 187

408 Views

ตอนที่ 188

408 Views

ตอนที่ 189

382 Views

ตอนที่ 190

414 Views

ตอนที่ 191

426 Views

ตอนที่ 192

384 Views

ตอนที่ 193

386 Views

ตอนที่ 194

422 Views

ตอนที่ 195

698 Views

ตอนที่ 196

380 Views

ตอนที่ 197

416 Views

ตอนที่ 198

577 Views

ตอนที่ 199

713 Views

ตอนที่ 200

573 Views

ตอนที่ 201

537 Views

ตอนที่ 202

1.04K Views

ตอนที่ 203

748 Views

ตอนที่ 204

623 Views

ตอนที่ 205

514 Views

ตอนที่ 206

466 Views

ตอนที่ 207

445 Views

ตอนที่ 208

511 Views

ตอนที่ 209

779 Views

ตอนที่ 210

595 Views

ตอนที่ 211

504 Views

ตอนที่ 212

586 Views

ตอนที่ 213

359 Views

ตอนที่ 214

453 Views

ตอนที่ 215

423 Views

ตอนที่ 216

388 Views

ตอนที่ 217

387 Views