Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 5.75K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

454 Views

ตอนที่ 2

261 Views

ตอนที่ 3

223 Views

ตอนที่ 4

222 Views

ตอนที่ 5

231 Views

ตอนที่ 6

222 Views

ตอนที่ 7

214 Views

ตอนที่ 8

196 Views

ตอนที่ 9

200 Views

ตอนที่ 10

215 Views

ตอนที่ 11

225 Views

ตอนที่ 12

196 Views

ตอนที่ 13

201 Views

ตอนที่ 14

189 Views

ตอนที่ 15

236 Views

ตอนที่ 16

230 Views

ตอนที่ 17

191 Views

ตอนที่ 18

183 Views

ตอนที่ 19

250 Views

ตอนที่ 20

196 Views

ตอนที่ 21

231 Views

ตอนที่ 22

265 Views

ตอนที่ 23

265 Views

ตอนที่ 24

191 Views

ตอนที่ 25

178 Views

ตอนที่ 26

212 Views

ตอนที่ 27

253 Views

ตอนที่ 28

216 Views

ตอนที่ 29

184 Views

ตอนที่ 30

192 Views

ตอนที่ 31

210 Views

ตอนที่ 32

203 Views

ตอนที่ 33

265 Views

ตอนที่ 34

214 Views

ตอนที่ 35

250 Views

ตอนที่ 36

194 Views

ตอนที่ 37

198 Views

ตอนที่ 38

266 Views

ตอนที่ 39

194 Views

ตอนที่ 40

233 Views

ตอนที่ 41

188 Views

ตอนที่ 42

208 Views

ตอนที่ 43

241 Views

ตอนที่ 44

252 Views

ตอนที่ 45

199 Views

ตอนที่ 46

252 Views

ตอนที่ 47

193 Views

ตอนที่ 48

183 Views

ตอนที่ 49

185 Views

ตอนที่ 50

213 Views

ตอนที่ 51

180 Views

ตอนที่ 52

158 Views

ตอนที่ 53

214 Views

ตอนที่ 54

184 Views

ตอนที่ 55

180 Views

ตอนที่ 56

201 Views

ตอนที่ 57

188 Views

ตอนที่ 58

258 Views

ตอนที่ 59

167 Views

ตอนที่ 60

211 Views

ตอนที่ 61

218 Views

ตอนที่ 62

189 Views

ตอนที่ 63

181 Views

ตอนที่ 64

214 Views

ตอนที่ 65

183 Views

ตอนที่ 66

190 Views

ตอนที่ 67

176 Views

ตอนที่ 68

171 Views

ตอนที่ 69

217 Views

ตอนที่ 70

165 Views

ตอนที่ 71

201 Views

ตอนที่ 72

166 Views

ตอนที่ 73

183 Views

ตอนที่ 74

153 Views

ตอนที่ 75

177 Views

ตอนที่ 76

212 Views

ตอนที่ 77

167 Views

ตอนที่ 78

186 Views

ตอนที่ 79

170 Views

ตอนที่ 80

299 Views

ตอนที่ 81

164 Views

ตอนที่ 82

168 Views

ตอนที่ 83

160 Views

ตอนที่ 84

163 Views

ตอนที่ 85

155 Views

ตอนที่ 86

167 Views

ตอนที่ 87

175 Views

ตอนที่ 88

301 Views

ตอนที่ 89

227 Views

ตอนที่ 90

225 Views

ตอนที่ 91

193 Views

ตอนที่ 92

180 Views

ตอนที่ 93

181 Views

ตอนที่ 94

186 Views

ตอนที่ 95

147 Views

ตอนที่ 96

199 Views

ตอนที่ 97

203 Views

ตอนที่ 98

161 Views

ตอนที่ 99

181 Views

ตอนที่ 100

178 Views

ตอนที่ 101

167 Views

ตอนที่ 102

160 Views

ตอนที่ 103

170 Views

ตอนที่ 104

200 Views

ตอนที่ 105

170 Views

ตอนที่ 106

175 Views

ตอนที่ 107

194 Views

ตอนที่ 108

163 Views

ตอนที่ 109

178 Views

ตอนที่ 110

188 Views

ตอนที่ 111

176 Views

ตอนที่ 112

176 Views

ตอนที่ 113

234 Views

ตอนที่ 114

187 Views

ตอนที่ 115

172 Views

ตอนที่ 116

174 Views

ตอนที่ 117

176 Views

ตอนที่ 118

164 Views

ตอนที่ 119

176 Views

ตอนที่ 120

217 Views

ตอนที่ 121

192 Views

ตอนที่ 122

175 Views

ตอนที่ 123

199 Views

ตอนที่ 124

196 Views

ตอนที่ 125

222 Views

ตอนที่ 126

234 Views

ตอนที่ 127

208 Views

ตอนที่ 128

181 Views

ตอนที่ 129

193 Views

ตอนที่ 130

210 Views

ตอนที่ 131

206 Views

ตอนที่ 132

237 Views

ตอนที่ 133

182 Views

ตอนที่ 134

225 Views

ตอนที่ 135

221 Views

ตอนที่ 136

182 Views

ตอนที่ 137

209 Views

ตอนที่ 138

183 Views

ตอนที่ 139

189 Views

ตอนที่ 140

212 Views

ตอนที่ 141

222 Views

ตอนที่ 142

161 Views

ตอนที่ 143

185 Views

ตอนที่ 144

175 Views

ตอนที่ 145

155 Views

ตอนที่ 146

165 Views

ตอนที่ 147

191 Views

ตอนที่ 148

283 Views

ตอนที่ 149

171 Views

ตอนที่ 150

200 Views

ตอนที่ 151

200 Views

ตอนที่ 152

171 Views

ตอนที่ 153

169 Views

ตอนที่ 154

202 Views

ตอนที่ 155

172 Views

ตอนที่ 156

171 Views

ตอนที่ 157

216 Views

ตอนที่ 158

213 Views

ตอนที่ 159

175 Views

ตอนที่ 160

182 Views

ตอนที่ 161

197 Views

ตอนที่ 162

189 Views

ตอนที่ 163

198 Views

ตอนที่ 164

210 Views

ตอนที่ 165

166 Views

ตอนที่ 166

173 Views

ตอนที่ 167

155 Views

ตอนที่ 168

218 Views

ตอนที่ 169

156 Views

ตอนที่ 170

203 Views

ตอนที่ 171

179 Views

ตอนที่ 172

197 Views

ตอนที่ 173

185 Views

ตอนที่ 174

160 Views

ตอนที่ 175

294 Views

ตอนที่ 176

198 Views

ตอนที่ 177

170 Views

ตอนที่ 178

211 Views

ตอนที่ 179

180 Views

ตอนที่ 180

197 Views

ตอนที่ 181

186 Views

ตอนที่ 182

221 Views

ตอนที่ 183

261 Views

ตอนที่ 184

186 Views

ตอนที่ 185

217 Views

ตอนที่ 186

177 Views

ตอนที่ 187

216 Views

ตอนที่ 188

206 Views

ตอนที่ 189

202 Views

ตอนที่ 190

197 Views

ตอนที่ 191

216 Views

ตอนที่ 192

206 Views

ตอนที่ 193

199 Views

ตอนที่ 194

242 Views

ตอนที่ 195

476 Views

ตอนที่ 196

213 Views

ตอนที่ 197

211 Views

ตอนที่ 198

357 Views

ตอนที่ 199

493 Views

ตอนที่ 200

355 Views

ตอนที่ 201

358 Views

ตอนที่ 202

802 Views

ตอนที่ 203

540 Views

ตอนที่ 204

372 Views

ตอนที่ 205

286 Views

ตอนที่ 206

278 Views

ตอนที่ 207

246 Views

ตอนที่ 208

269 Views

ตอนที่ 209

515 Views

ตอนที่ 210

418 Views

ตอนที่ 211

347 Views

ตอนที่ 212

388 Views

ตอนที่ 213

191 Views

ตอนที่ 214

270 Views

ตอนที่ 215

230 Views

ตอนที่ 216

202 Views

ตอนที่ 217

213 Views