Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 5.10K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

288 Views

ตอนที่ 2

157 Views

ตอนที่ 3

122 Views

ตอนที่ 4

132 Views

ตอนที่ 5

129 Views

ตอนที่ 6

106 Views

ตอนที่ 7

116 Views

ตอนที่ 8

106 Views

ตอนที่ 9

111 Views

ตอนที่ 10

125 Views

ตอนที่ 11

114 Views

ตอนที่ 12

102 Views

ตอนที่ 13

109 Views

ตอนที่ 14

92 Views

ตอนที่ 15

125 Views

ตอนที่ 16

118 Views

ตอนที่ 17

100 Views

ตอนที่ 18

95 Views

ตอนที่ 19

119 Views

ตอนที่ 20

106 Views

ตอนที่ 21

123 Views

ตอนที่ 22

136 Views

ตอนที่ 23

126 Views

ตอนที่ 24

98 Views

ตอนที่ 25

92 Views

ตอนที่ 26

100 Views

ตอนที่ 27

118 Views

ตอนที่ 28

124 Views

ตอนที่ 29

90 Views

ตอนที่ 30

102 Views

ตอนที่ 31

110 Views

ตอนที่ 32

90 Views

ตอนที่ 33

146 Views

ตอนที่ 34

105 Views

ตอนที่ 35

135 Views

ตอนที่ 36

101 Views

ตอนที่ 37

100 Views

ตอนที่ 38

136 Views

ตอนที่ 39

96 Views

ตอนที่ 40

126 Views

ตอนที่ 41

95 Views

ตอนที่ 42

112 Views

ตอนที่ 43

127 Views

ตอนที่ 44

137 Views

ตอนที่ 45

96 Views

ตอนที่ 46

121 Views

ตอนที่ 47

98 Views

ตอนที่ 48

94 Views

ตอนที่ 49

92 Views

ตอนที่ 50

107 Views

ตอนที่ 51

95 Views

ตอนที่ 52

83 Views

ตอนที่ 53

98 Views

ตอนที่ 54

100 Views

ตอนที่ 55

92 Views

ตอนที่ 56

102 Views

ตอนที่ 57

94 Views

ตอนที่ 58

120 Views

ตอนที่ 59

86 Views

ตอนที่ 60

92 Views

ตอนที่ 61

113 Views

ตอนที่ 62

104 Views

ตอนที่ 63

97 Views

ตอนที่ 64

117 Views

ตอนที่ 65

106 Views

ตอนที่ 66

102 Views

ตอนที่ 67

105 Views

ตอนที่ 68

91 Views

ตอนที่ 69

118 Views

ตอนที่ 70

96 Views

ตอนที่ 71

111 Views

ตอนที่ 72

97 Views

ตอนที่ 73

99 Views

ตอนที่ 74

83 Views

ตอนที่ 75

104 Views

ตอนที่ 76

116 Views

ตอนที่ 77

94 Views

ตอนที่ 78

107 Views

ตอนที่ 79

98 Views

ตอนที่ 80

150 Views

ตอนที่ 81

95 Views

ตอนที่ 82

96 Views

ตอนที่ 83

89 Views

ตอนที่ 84

90 Views

ตอนที่ 85

89 Views

ตอนที่ 86

86 Views

ตอนที่ 87

106 Views

ตอนที่ 88

183 Views

ตอนที่ 89

103 Views

ตอนที่ 90

114 Views

ตอนที่ 91

100 Views

ตอนที่ 92

97 Views

ตอนที่ 93

100 Views

ตอนที่ 94

104 Views

ตอนที่ 95

86 Views

ตอนที่ 96

105 Views

ตอนที่ 97

108 Views

ตอนที่ 98

89 Views

ตอนที่ 99

98 Views

ตอนที่ 100

89 Views

ตอนที่ 101

91 Views

ตอนที่ 102

82 Views

ตอนที่ 103

93 Views

ตอนที่ 104

101 Views

ตอนที่ 105

81 Views

ตอนที่ 106

104 Views

ตอนที่ 107

93 Views

ตอนที่ 108

91 Views

ตอนที่ 109

95 Views

ตอนที่ 110

99 Views

ตอนที่ 111

95 Views

ตอนที่ 112

92 Views

ตอนที่ 113

111 Views

ตอนที่ 114

99 Views

ตอนที่ 115

93 Views

ตอนที่ 116

95 Views

ตอนที่ 117

97 Views

ตอนที่ 118

91 Views

ตอนที่ 119

98 Views

ตอนที่ 120

112 Views

ตอนที่ 121

109 Views

ตอนที่ 122

99 Views

ตอนที่ 123

110 Views

ตอนที่ 124

101 Views

ตอนที่ 125

107 Views

ตอนที่ 126

121 Views

ตอนที่ 127

96 Views

ตอนที่ 128

103 Views

ตอนที่ 129

103 Views

ตอนที่ 130

124 Views

ตอนที่ 131

127 Views

ตอนที่ 132

142 Views

ตอนที่ 133

114 Views

ตอนที่ 134

111 Views

ตอนที่ 135

124 Views

ตอนที่ 136

107 Views

ตอนที่ 137

109 Views

ตอนที่ 138

99 Views

ตอนที่ 139

113 Views

ตอนที่ 140

114 Views

ตอนที่ 141

115 Views

ตอนที่ 142

104 Views

ตอนที่ 143

103 Views

ตอนที่ 144

101 Views

ตอนที่ 145

93 Views

ตอนที่ 146

92 Views

ตอนที่ 147

99 Views

ตอนที่ 148

199 Views

ตอนที่ 149

98 Views

ตอนที่ 150

107 Views

ตอนที่ 151

107 Views

ตอนที่ 152

93 Views

ตอนที่ 153

88 Views

ตอนที่ 154

105 Views

ตอนที่ 155

95 Views

ตอนที่ 156

99 Views

ตอนที่ 157

107 Views

ตอนที่ 158

134 Views

ตอนที่ 159

91 Views

ตอนที่ 160

104 Views

ตอนที่ 161

105 Views

ตอนที่ 162

89 Views

ตอนที่ 163

111 Views

ตอนที่ 164

114 Views

ตอนที่ 165

93 Views

ตอนที่ 166

93 Views

ตอนที่ 167

81 Views

ตอนที่ 168

99 Views

ตอนที่ 169

84 Views

ตอนที่ 170

106 Views

ตอนที่ 171

109 Views

ตอนที่ 172

95 Views

ตอนที่ 173

106 Views

ตอนที่ 174

82 Views

ตอนที่ 175

121 Views

ตอนที่ 176

97 Views

ตอนที่ 177

99 Views

ตอนที่ 178

108 Views

ตอนที่ 179

109 Views

ตอนที่ 180

103 Views

ตอนที่ 181

104 Views

ตอนที่ 182

112 Views

ตอนที่ 183

140 Views

ตอนที่ 184

95 Views

ตอนที่ 185

111 Views

ตอนที่ 186

104 Views

ตอนที่ 187

113 Views

ตอนที่ 188

106 Views

ตอนที่ 189

91 Views

ตอนที่ 190

113 Views

ตอนที่ 191

111 Views

ตอนที่ 192

106 Views

ตอนที่ 193

105 Views

ตอนที่ 194

125 Views

ตอนที่ 195

221 Views

ตอนที่ 196

124 Views

ตอนที่ 197

116 Views

ตอนที่ 198

184 Views

ตอนที่ 199

259 Views

ตอนที่ 200

190 Views

ตอนที่ 201

244 Views

ตอนที่ 202

486 Views

ตอนที่ 203

266 Views

ตอนที่ 204

173 Views

ตอนที่ 205

155 Views

ตอนที่ 206

147 Views

ตอนที่ 207

149 Views

ตอนที่ 208

166 Views

ตอนที่ 209

183 Views

ตอนที่ 210

259 Views

ตอนที่ 211

97 Views

ตอนที่ 212

131 Views

ตอนที่ 213

65 Views

ตอนที่ 214

53 Views

ตอนที่ 215

67 Views

ตอนที่ 216

29 Views

ตอนที่ 217

47 Views