Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-217 ซับไทย ยังไม่จบ

ซับไทย • 7.80K Views

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ

ตอนที่ 1

959 Views

ตอนที่ 2

861 Views

ตอนที่ 3

908 Views

ตอนที่ 4

832 Views

ตอนที่ 5

615 Views

ตอนที่ 6

824 Views

ตอนที่ 7

579 Views

ตอนที่ 8

599 Views

ตอนที่ 9

606 Views

ตอนที่ 10

588 Views

ตอนที่ 11

612 Views

ตอนที่ 12

585 Views

ตอนที่ 13

1.07K Views

ตอนที่ 14

532 Views

ตอนที่ 15

753 Views

ตอนที่ 16

770 Views

ตอนที่ 17

543 Views

ตอนที่ 18

592 Views

ตอนที่ 19

687 Views

ตอนที่ 20

836 Views

ตอนที่ 21

866 Views

ตอนที่ 22

899 Views

ตอนที่ 23

837 Views

ตอนที่ 24

572 Views

ตอนที่ 25

768 Views

ตอนที่ 26

615 Views

ตอนที่ 27

650 Views

ตอนที่ 28

574 Views

ตอนที่ 29

604 Views

ตอนที่ 30

559 Views

ตอนที่ 31

776 Views

ตอนที่ 32

561 Views

ตอนที่ 33

673 Views

ตอนที่ 34

605 Views

ตอนที่ 35

639 Views

ตอนที่ 36

862 Views

ตอนที่ 37

561 Views

ตอนที่ 38

613 Views

ตอนที่ 39

759 Views

ตอนที่ 40

615 Views

ตอนที่ 41

559 Views

ตอนที่ 42

628 Views

ตอนที่ 43

679 Views

ตอนที่ 44

629 Views

ตอนที่ 45

622 Views

ตอนที่ 46

1.05K Views

ตอนที่ 47

566 Views

ตอนที่ 48

539 Views

ตอนที่ 49

535 Views

ตอนที่ 50

837 Views

ตอนที่ 51

694 Views

ตอนที่ 52

507 Views

ตอนที่ 53

900 Views

ตอนที่ 54

546 Views

ตอนที่ 55

530 Views

ตอนที่ 56

752 Views

ตอนที่ 57

528 Views

ตอนที่ 58

913 Views

ตอนที่ 59

511 Views

ตอนที่ 60

683 Views

ตอนที่ 61

783 Views

ตอนที่ 62

511 Views

ตอนที่ 63

548 Views

ตอนที่ 64

620 Views

ตอนที่ 65

578 Views

ตอนที่ 66

492 Views

ตอนที่ 67

515 Views

ตอนที่ 68

546 Views

ตอนที่ 69

580 Views

ตอนที่ 70

501 Views

ตอนที่ 71

551 Views

ตอนที่ 72

527 Views

ตอนที่ 73

529 Views

ตอนที่ 74

521 Views

ตอนที่ 75

629 Views

ตอนที่ 76

594 Views

ตอนที่ 77

665 Views

ตอนที่ 78

495 Views

ตอนที่ 79

554 Views

ตอนที่ 80

636 Views

ตอนที่ 81

503 Views

ตอนที่ 82

520 Views

ตอนที่ 83

494 Views

ตอนที่ 84

514 Views

ตอนที่ 85

688 Views

ตอนที่ 86

666 Views

ตอนที่ 87

501 Views

ตอนที่ 88

967 Views

ตอนที่ 89

701 Views

ตอนที่ 90

553 Views

ตอนที่ 91

876 Views

ตอนที่ 92

500 Views

ตอนที่ 93

533 Views

ตอนที่ 94

506 Views

ตอนที่ 95

467 Views

ตอนที่ 96

538 Views

ตอนที่ 97

528 Views

ตอนที่ 98

509 Views

ตอนที่ 99

559 Views

ตอนที่ 100

697 Views

ตอนที่ 101

644 Views

ตอนที่ 102

517 Views

ตอนที่ 103

515 Views

ตอนที่ 104

805 Views

ตอนที่ 105

701 Views

ตอนที่ 106

704 Views

ตอนที่ 107

545 Views

ตอนที่ 108

775 Views

ตอนที่ 109

492 Views

ตอนที่ 110

516 Views

ตอนที่ 111

468 Views

ตอนที่ 112

496 Views

ตอนที่ 113

557 Views

ตอนที่ 114

800 Views

ตอนที่ 115

481 Views

ตอนที่ 116

491 Views

ตอนที่ 117

471 Views

ตอนที่ 118

519 Views

ตอนที่ 119

491 Views

ตอนที่ 120

594 Views

ตอนที่ 121

523 Views

ตอนที่ 122

472 Views

ตอนที่ 123

679 Views

ตอนที่ 124

654 Views

ตอนที่ 125

579 Views

ตอนที่ 126

693 Views

ตอนที่ 127

513 Views

ตอนที่ 128

491 Views

ตอนที่ 129

523 Views

ตอนที่ 130

520 Views

ตอนที่ 131

683 Views

ตอนที่ 132

532 Views

ตอนที่ 133

467 Views

ตอนที่ 134

556 Views

ตอนที่ 135

528 Views

ตอนที่ 136

714 Views

ตอนที่ 137

618 Views

ตอนที่ 138

498 Views

ตอนที่ 139

530 Views

ตอนที่ 140

577 Views

ตอนที่ 141

534 Views

ตอนที่ 142

440 Views

ตอนที่ 143

425 Views

ตอนที่ 144

457 Views

ตอนที่ 145

432 Views

ตอนที่ 146

429 Views

ตอนที่ 147

459 Views

ตอนที่ 148

538 Views

ตอนที่ 149

495 Views

ตอนที่ 150

534 Views

ตอนที่ 151

501 Views

ตอนที่ 152

692 Views

ตอนที่ 153

607 Views

ตอนที่ 154

668 Views

ตอนที่ 155

529 Views

ตอนที่ 156

662 Views

ตอนที่ 157

941 Views

ตอนที่ 158

558 Views

ตอนที่ 159

569 Views

ตอนที่ 160

674 Views

ตอนที่ 161

486 Views

ตอนที่ 162

491 Views

ตอนที่ 163

529 Views

ตอนที่ 164

578 Views

ตอนที่ 165

480 Views

ตอนที่ 166

462 Views

ตอนที่ 167

832 Views

ตอนที่ 168

611 Views

ตอนที่ 169

500 Views

ตอนที่ 170

574 Views

ตอนที่ 171

522 Views

ตอนที่ 172

554 Views

ตอนที่ 173

517 Views

ตอนที่ 174

469 Views

ตอนที่ 175

894 Views

ตอนที่ 176

718 Views

ตอนที่ 177

917 Views

ตอนที่ 178

920 Views

ตอนที่ 179

529 Views

ตอนที่ 180

839 Views

ตอนที่ 181

523 Views

ตอนที่ 182

744 Views

ตอนที่ 183

1.06K Views

ตอนที่ 184

586 Views

ตอนที่ 185

600 Views

ตอนที่ 186

576 Views

ตอนที่ 187

570 Views

ตอนที่ 188

570 Views

ตอนที่ 189

513 Views

ตอนที่ 190

612 Views

ตอนที่ 191

543 Views

ตอนที่ 192

530 Views

ตอนที่ 193

547 Views

ตอนที่ 194

590 Views

ตอนที่ 195

849 Views

ตอนที่ 196

484 Views

ตอนที่ 197

580 Views

ตอนที่ 198

698 Views

ตอนที่ 199

876 Views

ตอนที่ 200

700 Views

ตอนที่ 201

687 Views

ตอนที่ 202

1.19K Views

ตอนที่ 203

1.08K Views

ตอนที่ 204

787 Views

ตอนที่ 205

684 Views

ตอนที่ 206

663 Views

ตอนที่ 207

816 Views

ตอนที่ 208

1.03K Views

ตอนที่ 209

1.14K Views

ตอนที่ 210

989 Views

ตอนที่ 211

724 Views

ตอนที่ 212

698 Views

ตอนที่ 213

591 Views

ตอนที่ 214

569 Views

ตอนที่ 215

527 Views

ตอนที่ 216

562 Views

ตอนที่ 217

609 Views