Gintama กินทามะ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1-49

Gintama กินทามะ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1-49

พากย์ไทย • 725 Views

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

ดู Gintama กินทามะ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1-49

ตอนที่ 1-2

381 Views

ตอนที่ 3

340 Views

ตอนที่ 4

366 Views

ตอนที่ 5

351 Views

ตอนที่ 6

358 Views

ตอนที่ 7

364 Views

ตอนที่ 8

353 Views

ตอนที่ 9

318 Views

ตอนที่ 10

348 Views

ตอนที่ 11

338 Views

ตอนที่ 12

399 Views

ตอนที่ 13

359 Views

ตอนที่ 14

325 Views

ตอนที่ 15

335 Views

ตอนที่ 16

334 Views

ตอนที่ 17

333 Views

ตอนที่ 18

315 Views

ตอนที่ 19

347 Views

ตอนที่ 20

353 Views

ตอนที่ 21

350 Views

ตอนที่ 22

368 Views

ตอนที่ 23

350 Views

ตอนที่ 24

335 Views

ตอนที่ 25

343 Views

ตอนที่ 26

350 Views

ตอนที่ 27

346 Views

ตอนที่ 28

351 Views

ตอนที่ 29

325 Views

ตอนที่ 30

334 Views

ตอนที่ 31

332 Views

ตอนที่ 32

322 Views

ตอนที่ 33

356 Views

ตอนที่ 34

325 Views

ตอนที่ 35

319 Views

ตอนที่ 36

346 Views

ตอนที่ 37

607 Views

ตอนที่ 38

342 Views

ตอนที่ 39

337 Views

ตอนที่ 40

363 Views

ตอนที่ 41

338 Views

ตอนที่ 42

314 Views

ตอนที่ 43

340 Views

ตอนที่ 44

326 Views

ตอนที่ 45

330 Views

ตอนที่ 46

348 Views

ตอนที่ 47

348 Views

ตอนที่ 48

328 Views

ตอนที่ 49

323 Views