Chief Spirit Master ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

Chief Spirit Master ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1-32 ซับไทย

ซับไทย • 746 Views

Chief Spirit Master Shouxi Yu Ling Shi ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ เนื้อเรื่อง ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจีน (ดินแดนศักดิ์สิทธิ์) สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีวิญญาณและอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็น Spirit Master Shi Dali ตื่นขึ้นมาหลังจากถูกปิดผนึกเป็นเวลา 100 ปีเขาได้พบกับ Jiuwei Tianhu เพื่อนของโลกคู่ขนานร่วมกันออกเดินทางสู่ Spirit Master ความลึกลับของชีวิตในอดีตและปกป้องโลก ดูการ์ตูนออนไลน์