The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 3.58K Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

958 Views

ตอนที่ 2

706 Views

ตอนที่ 3

571 Views

ตอนที่ 4

637 Views

ตอนที่ 5

558 Views

ตอนที่ 6

570 Views

ตอนที่ 7

572 Views

ตอนที่ 8

854 Views

ตอนที่ 9

558 Views

ตอนที่ 10

616 Views

ตอนที่ 11

552 Views

ตอนที่ 12

580 Views

ตอนที่ 13

606 Views

ตอนที่ 14

639 Views

ตอนที่ 15

557 Views

ตอนที่ 16

579 Views

ตอนที่ 17

564 Views

ตอนที่ 18

612 Views

ตอนที่ 19

567 Views

ตอนที่ 20

597 Views

ตอนที่ 21

627 Views

ตอนที่ 22

624 Views

ตอนที่ 23

615 Views

ตอนที่ 24

567 Views

ตอนที่ 25

603 Views

ตอนที่ 26

825 Views

ตอนที่ 27

591 Views

ตอนที่ 28

613 Views

ตอนที่ 29

637 Views

ตอนที่ 30

598 Views

ตอนที่ 31

591 Views

ตอนที่ 32

591 Views

ตอนที่ 33

547 Views

ตอนที่ 34

610 Views

ตอนที่ 35

553 Views

ตอนที่ 36

533 Views

ตอนที่ 37

543 Views

ตอนที่ 38

526 Views

ตอนที่ 39

516 Views

ตอนที่ 40

559 Views

ตอนที่ 41

532 Views

ตอนที่ 42

560 Views

ตอนที่ 43

621 Views

ตอนที่ 44

548 Views

ตอนที่ 45

569 Views

ตอนที่ 46

529 Views

ตอนที่ 47

522 Views

ตอนที่ 48

517 Views

ตอนที่ 49

535 Views

ตอนที่ 50

521 Views

ตอนที่ 51

483 Views

ตอนที่ 52

508 Views

ตอนที่ 53

405 Views

ตอนที่ 54

446 Views

ตอนที่ 55

423 Views

ตอนที่ 56

396 Views

ตอนที่ 57

437 Views

ตอนที่ 58

401 Views

ตอนที่ 59

421 Views

ตอนที่ 60

420 Views

ตอนที่ 61

465 Views

ตอนที่ 62

414 Views

ตอนที่ 63

433 Views

ตอนที่ 64

420 Views

ตอนที่ 65

408 Views

ตอนที่ 66

445 Views

ตอนที่ 67

429 Views

ตอนที่ 68

447 Views

ตอนที่ 69

402 Views

ตอนที่ 70

386 Views

ตอนที่ 71

403 Views

ตอนที่ 72

382 Views