The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 1.45K Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

639 Views

ตอนที่ 2

363 Views

ตอนที่ 3

258 Views

ตอนที่ 4

299 Views

ตอนที่ 5

272 Views

ตอนที่ 6

274 Views

ตอนที่ 7

280 Views

ตอนที่ 8

308 Views

ตอนที่ 9

249 Views

ตอนที่ 10

312 Views

ตอนที่ 11

274 Views

ตอนที่ 12

289 Views

ตอนที่ 13

282 Views

ตอนที่ 14

340 Views

ตอนที่ 15

276 Views

ตอนที่ 16

284 Views

ตอนที่ 17

273 Views

ตอนที่ 18

282 Views

ตอนที่ 19

288 Views

ตอนที่ 20

279 Views

ตอนที่ 21

306 Views

ตอนที่ 22

303 Views

ตอนที่ 23

309 Views

ตอนที่ 24

295 Views

ตอนที่ 25

291 Views

ตอนที่ 26

463 Views

ตอนที่ 27

287 Views

ตอนที่ 28

320 Views

ตอนที่ 29

300 Views

ตอนที่ 30

291 Views

ตอนที่ 31

284 Views

ตอนที่ 32

289 Views

ตอนที่ 33

247 Views

ตอนที่ 34

306 Views

ตอนที่ 35

263 Views

ตอนที่ 36

233 Views

ตอนที่ 37

238 Views

ตอนที่ 38

236 Views

ตอนที่ 39

241 Views

ตอนที่ 40

247 Views

ตอนที่ 41

246 Views

ตอนที่ 42

254 Views

ตอนที่ 43

325 Views

ตอนที่ 44

250 Views

ตอนที่ 45

242 Views

ตอนที่ 46

237 Views

ตอนที่ 47

218 Views

ตอนที่ 48

222 Views

ตอนที่ 49

237 Views

ตอนที่ 50

238 Views

ตอนที่ 51

214 Views

ตอนที่ 52

228 Views

ตอนที่ 53

172 Views

ตอนที่ 54

180 Views

ตอนที่ 55

183 Views

ตอนที่ 56

175 Views

ตอนที่ 57

185 Views

ตอนที่ 58

168 Views

ตอนที่ 59

174 Views

ตอนที่ 60

184 Views

ตอนที่ 61

200 Views

ตอนที่ 62

164 Views

ตอนที่ 63

170 Views

ตอนที่ 64

165 Views

ตอนที่ 65

167 Views

ตอนที่ 66

179 Views

ตอนที่ 67

178 Views

ตอนที่ 68

192 Views

ตอนที่ 69

170 Views

ตอนที่ 70

158 Views

ตอนที่ 71

160 Views

ตอนที่ 72

150 Views