The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 1.18K Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

549 Views

ตอนที่ 2

297 Views

ตอนที่ 3

196 Views

ตอนที่ 4

209 Views

ตอนที่ 5

204 Views

ตอนที่ 6

203 Views

ตอนที่ 7

212 Views

ตอนที่ 8

229 Views

ตอนที่ 9

178 Views

ตอนที่ 10

241 Views

ตอนที่ 11

210 Views

ตอนที่ 12

215 Views

ตอนที่ 13

210 Views

ตอนที่ 14

254 Views

ตอนที่ 15

209 Views

ตอนที่ 16

214 Views

ตอนที่ 17

203 Views

ตอนที่ 18

208 Views

ตอนที่ 19

216 Views

ตอนที่ 20

208 Views

ตอนที่ 21

241 Views

ตอนที่ 22

236 Views

ตอนที่ 23

236 Views

ตอนที่ 24

228 Views

ตอนที่ 25

228 Views

ตอนที่ 26

381 Views

ตอนที่ 27

224 Views

ตอนที่ 28

247 Views

ตอนที่ 29

224 Views

ตอนที่ 30

212 Views

ตอนที่ 31

221 Views

ตอนที่ 32

213 Views

ตอนที่ 33

185 Views

ตอนที่ 34

222 Views

ตอนที่ 35

193 Views

ตอนที่ 36

171 Views

ตอนที่ 37

171 Views

ตอนที่ 38

179 Views

ตอนที่ 39

175 Views

ตอนที่ 40

180 Views

ตอนที่ 41

179 Views

ตอนที่ 42

187 Views

ตอนที่ 43

255 Views

ตอนที่ 44

181 Views

ตอนที่ 45

180 Views

ตอนที่ 46

176 Views

ตอนที่ 47

161 Views

ตอนที่ 48

161 Views

ตอนที่ 49

173 Views

ตอนที่ 50

167 Views

ตอนที่ 51

160 Views

ตอนที่ 52

174 Views

ตอนที่ 53

124 Views

ตอนที่ 54

125 Views

ตอนที่ 55

122 Views

ตอนที่ 56

123 Views

ตอนที่ 57

128 Views

ตอนที่ 58

116 Views

ตอนที่ 59

126 Views

ตอนที่ 60

126 Views

ตอนที่ 61

145 Views

ตอนที่ 62

113 Views

ตอนที่ 63

115 Views

ตอนที่ 64

115 Views

ตอนที่ 65

114 Views

ตอนที่ 66

124 Views

ตอนที่ 67

124 Views

ตอนที่ 68

134 Views

ตอนที่ 69

112 Views

ตอนที่ 70

104 Views

ตอนที่ 71

108 Views

ตอนที่ 72

100 Views