The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 765 Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

348 Views

ตอนที่ 2

150 Views

ตอนที่ 3

90 Views

ตอนที่ 4

96 Views

ตอนที่ 5

94 Views

ตอนที่ 6

98 Views

ตอนที่ 7

109 Views

ตอนที่ 8

110 Views

ตอนที่ 9

88 Views

ตอนที่ 10

121 Views

ตอนที่ 11

107 Views

ตอนที่ 12

110 Views

ตอนที่ 13

106 Views

ตอนที่ 14

133 Views

ตอนที่ 15

103 Views

ตอนที่ 16

118 Views

ตอนที่ 17

101 Views

ตอนที่ 18

102 Views

ตอนที่ 19

103 Views

ตอนที่ 20

103 Views

ตอนที่ 21

124 Views

ตอนที่ 22

122 Views

ตอนที่ 23

123 Views

ตอนที่ 24

118 Views

ตอนที่ 25

115 Views

ตอนที่ 26

127 Views

ตอนที่ 27

114 Views

ตอนที่ 28

132 Views

ตอนที่ 29

115 Views

ตอนที่ 30

106 Views

ตอนที่ 31

113 Views

ตอนที่ 32

106 Views

ตอนที่ 33

86 Views

ตอนที่ 34

111 Views

ตอนที่ 35

88 Views

ตอนที่ 36

78 Views

ตอนที่ 37

76 Views

ตอนที่ 38

80 Views

ตอนที่ 39

77 Views

ตอนที่ 40

79 Views

ตอนที่ 41

77 Views

ตอนที่ 42

92 Views

ตอนที่ 43

129 Views

ตอนที่ 44

83 Views

ตอนที่ 45

79 Views

ตอนที่ 46

83 Views

ตอนที่ 47

70 Views

ตอนที่ 48

72 Views

ตอนที่ 49

82 Views

ตอนที่ 50

72 Views

ตอนที่ 51

79 Views

ตอนที่ 52

89 Views

ตอนที่ 53

43 Views

ตอนที่ 54

46 Views

ตอนที่ 55

45 Views

ตอนที่ 56

44 Views

ตอนที่ 57

44 Views

ตอนที่ 58

41 Views

ตอนที่ 59

52 Views

ตอนที่ 60

50 Views

ตอนที่ 61

72 Views

ตอนที่ 62

40 Views

ตอนที่ 63

40 Views

ตอนที่ 64

44 Views

ตอนที่ 65

44 Views

ตอนที่ 66

55 Views

ตอนที่ 67

52 Views

ตอนที่ 68

53 Views

ตอนที่ 69

38 Views

ตอนที่ 70

33 Views

ตอนที่ 71

39 Views

ตอนที่ 72

32 Views