The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 1.89K Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

716 Views

ตอนที่ 2

432 Views

ตอนที่ 3

323 Views

ตอนที่ 4

380 Views

ตอนที่ 5

334 Views

ตอนที่ 6

333 Views

ตอนที่ 7

339 Views

ตอนที่ 8

381 Views

ตอนที่ 9

316 Views

ตอนที่ 10

372 Views

ตอนที่ 11

334 Views

ตอนที่ 12

352 Views

ตอนที่ 13

338 Views

ตอนที่ 14

404 Views

ตอนที่ 15

331 Views

ตอนที่ 16

341 Views

ตอนที่ 17

334 Views

ตอนที่ 18

354 Views

ตอนที่ 19

351 Views

ตอนที่ 20

350 Views

ตอนที่ 21

380 Views

ตอนที่ 22

372 Views

ตอนที่ 23

372 Views

ตอนที่ 24

356 Views

ตอนที่ 25

359 Views

ตอนที่ 26

535 Views

ตอนที่ 27

349 Views

ตอนที่ 28

383 Views

ตอนที่ 29

377 Views

ตอนที่ 30

366 Views

ตอนที่ 31

342 Views

ตอนที่ 32

351 Views

ตอนที่ 33

303 Views

ตอนที่ 34

369 Views

ตอนที่ 35

317 Views

ตอนที่ 36

291 Views

ตอนที่ 37

298 Views

ตอนที่ 38

294 Views

ตอนที่ 39

297 Views

ตอนที่ 40

310 Views

ตอนที่ 41

305 Views

ตอนที่ 42

312 Views

ตอนที่ 43

386 Views

ตอนที่ 44

309 Views

ตอนที่ 45

306 Views

ตอนที่ 46

299 Views

ตอนที่ 47

275 Views

ตอนที่ 48

279 Views

ตอนที่ 49

300 Views

ตอนที่ 50

299 Views

ตอนที่ 51

261 Views

ตอนที่ 52

283 Views

ตอนที่ 53

219 Views

ตอนที่ 54

226 Views

ตอนที่ 55

223 Views

ตอนที่ 56

220 Views

ตอนที่ 57

249 Views

ตอนที่ 58

210 Views

ตอนที่ 59

217 Views

ตอนที่ 60

233 Views

ตอนที่ 61

246 Views

ตอนที่ 62

212 Views

ตอนที่ 63

217 Views

ตอนที่ 64

208 Views

ตอนที่ 65

216 Views

ตอนที่ 66

222 Views

ตอนที่ 67

225 Views

ตอนที่ 68

241 Views

ตอนที่ 69

207 Views

ตอนที่ 70

207 Views

ตอนที่ 71

204 Views

ตอนที่ 72

197 Views