The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ตอนที่ 1-72 ซับไทย

ซับไทย • 3.33K Views

ประเภท : อนิเมะ จีน

กระบี่เทพนิ่เทียน 逆天邪神 The Sword God ด้วยกฏแห่งสรวงสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์บัญชา ผู้แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นที่จะอยู่รอดพลังจากการเล่นแร่แปรธาตุ แผ่กลางไปไกลนับพันลี้ พัดผ่านภูเขาและแม่น้ำ เผาไหม้ทำลายดาบแห่งท้องฟ้า ทำลายวัฏจักรของจักรวาล ฉินหนาน ผู้สือทอดโชคชะตา พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ กระบี่เทพนิ่เทียน บุกเปิดเส้นทางให้กับเขาไปสู้โลกเบื้องหน้า บดขยี้เหลาบรรดาพวกขี้กากนับไม่ถ้วน มันจะนำเขาไปสู้ความเป็นอมตะ และ ครอบครองสววรค์ทั้งหมดเป็นของเขาแด่เพียงผู้เดียว
Psnpr9.jpg

ดู The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน

ตอนที่ 1

848 Views

ตอนที่ 2

583 Views

ตอนที่ 3

473 Views

ตอนที่ 4

516 Views

ตอนที่ 5

466 Views

ตอนที่ 6

460 Views

ตอนที่ 7

482 Views

ตอนที่ 8

713 Views

ตอนที่ 9

464 Views

ตอนที่ 10

512 Views

ตอนที่ 11

463 Views

ตอนที่ 12

476 Views

ตอนที่ 13

493 Views

ตอนที่ 14

539 Views

ตอนที่ 15

458 Views

ตอนที่ 16

479 Views

ตอนที่ 17

475 Views

ตอนที่ 18

499 Views

ตอนที่ 19

480 Views

ตอนที่ 20

504 Views

ตอนที่ 21

528 Views

ตอนที่ 22

512 Views

ตอนที่ 23

507 Views

ตอนที่ 24

485 Views

ตอนที่ 25

500 Views

ตอนที่ 26

686 Views

ตอนที่ 27

492 Views

ตอนที่ 28

517 Views

ตอนที่ 29

508 Views

ตอนที่ 30

486 Views

ตอนที่ 31

505 Views

ตอนที่ 32

489 Views

ตอนที่ 33

442 Views

ตอนที่ 34

517 Views

ตอนที่ 35

453 Views

ตอนที่ 36

427 Views

ตอนที่ 37

438 Views

ตอนที่ 38

425 Views

ตอนที่ 39

422 Views

ตอนที่ 40

451 Views

ตอนที่ 41

434 Views

ตอนที่ 42

449 Views

ตอนที่ 43

508 Views

ตอนที่ 44

450 Views

ตอนที่ 45

468 Views

ตอนที่ 46

438 Views

ตอนที่ 47

415 Views

ตอนที่ 48

414 Views

ตอนที่ 49

425 Views

ตอนที่ 50

431 Views

ตอนที่ 51

396 Views

ตอนที่ 52

408 Views

ตอนที่ 53

330 Views

ตอนที่ 54

375 Views

ตอนที่ 55

345 Views

ตอนที่ 56

329 Views

ตอนที่ 57

368 Views

ตอนที่ 58

340 Views

ตอนที่ 59

349 Views

ตอนที่ 60

350 Views

ตอนที่ 61

391 Views

ตอนที่ 62

350 Views

ตอนที่ 63

371 Views

ตอนที่ 64

351 Views

ตอนที่ 65

340 Views

ตอนที่ 66

368 Views

ตอนที่ 67

359 Views

ตอนที่ 68

380 Views

ตอนที่ 69

333 Views

ตอนที่ 70

325 Views

ตอนที่ 71

332 Views

ตอนที่ 72

313 Views