Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-170 ซับไทย จบ

ซับไทย • 3.25K Views

ณ โลกแห่งหนึ่งที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง อัสตากับยูโนที่ถูกทิ้งในวันเดียวกันที่โบสถ์ของฮาจ หมู่บ้านอันห่างไกล ต่างก็ฝันว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทย์ จึงพยายามกันอยู่ทุกวัน ในปีที่อายุครบ 15 ทั้งสองคนได้รับ "กริมัวร์" ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังเวทย์ให้แก่เจ้าของ และไปรับการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ กองกำลังจอมเวทย์ในสังกัดของจักรพรรดิเวทมนตร์ ผลลัพธ์คือ ยูโนที่มีพลังเวทย์สูง เข้าร่วมกับ [รุ่งอรุณสีทอง] หน่วยชั้นแนวหน้าในบรรดากองกำลังทั้งเก้า ส่วนอัสตาที่ไม่มีพลังเวทย์เลยเข้าร่วมกับ [กระทิงดำ] ในที่สุดทั้งสองคนก็เริ่มก้าวเดินไปสู่การเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

ตอนที่ OVA

517 Views

ตอนที่ 1

513 Views

ตอนที่ 2

532 Views

ตอนที่ 3

529 Views

ตอนที่ 4

505 Views

ตอนที่ 5

551 Views

ตอนที่ 6

538 Views

ตอนที่ 7

491 Views

ตอนที่ 8

500 Views

ตอนที่ 9

534 Views

ตอนที่ 10

490 Views

ตอนที่ 11

475 Views

ตอนที่ 12

492 Views

ตอนที่ 13

519 Views

ตอนที่ 14

508 Views

ตอนที่ 15

600 Views

ตอนที่ 16

460 Views

ตอนที่ 17

1.17K Views

ตอนที่ 18

518 Views

ตอนที่ 19

520 Views

ตอนที่ 20

745 Views

ตอนที่ 21

518 Views

ตอนที่ 22

492 Views

ตอนที่ 23

1.02K Views

ตอนที่ 24

739 Views

ตอนที่ 25

618 Views

ตอนที่ 26

729 Views

ตอนที่ 27

486 Views

ตอนที่ 28

653 Views

ตอนที่ 29

534 Views

ตอนที่ 30

507 Views

ตอนที่ 31

482 Views

ตอนที่ 32

476 Views

ตอนที่ 33

505 Views

ตอนที่ 34

487 Views

ตอนที่ 35

712 Views

ตอนที่ 36

527 Views

ตอนที่ 37

516 Views

ตอนที่ 38

513 Views

ตอนที่ 39

563 Views

ตอนที่ 40

494 Views

ตอนที่ 41

472 Views

ตอนที่ 42

575 Views

ตอนที่ 43

529 Views

ตอนที่ 44

544 Views

ตอนที่ 45

720 Views

ตอนที่ 46

495 Views

ตอนที่ 47

490 Views

ตอนที่ 48

641 Views

ตอนที่ 49

477 Views

ตอนที่ 50

442 Views

ตอนที่ 51

650 Views

ตอนที่ 52

448 Views

ตอนที่ 53

624 Views

ตอนที่ 54

528 Views

ตอนที่ 55

523 Views

ตอนที่ 56

488 Views

ตอนที่ 57

499 Views

ตอนที่ 58

487 Views

ตอนที่ 59

427 Views

ตอนที่ 60

502 Views

ตอนที่ 61

447 Views

ตอนที่ 62

1.05K Views

ตอนที่ 63

555 Views

ตอนที่ 64

1.16K Views

ตอนที่ 65

557 Views

ตอนที่ 66

812 Views

ตอนที่ 67

825 Views

ตอนที่ 68

729 Views

ตอนที่ 69

452 Views

ตอนที่ 70

624 Views

ตอนที่ 71

469 Views

ตอนที่ 72

458 Views

ตอนที่ 73

501 Views

ตอนที่ 74

424 Views

ตอนที่ 75

438 Views

ตอนที่ 76

457 Views

ตอนที่ 77

456 Views

ตอนที่ 78

435 Views

ตอนที่ 79

454 Views

ตอนที่ 80

532 Views

ตอนที่ 81

450 Views

ตอนที่ 82

476 Views

ตอนที่ 83

483 Views

ตอนที่ 84

1.01K Views

ตอนที่ 85

486 Views

ตอนที่ 86

428 Views

ตอนที่ 87

464 Views

ตอนที่ 88

431 Views

ตอนที่ 89

427 Views

ตอนที่ 90

1.09K Views

ตอนที่ 91

527 Views

ตอนที่ 92

1.06K Views

ตอนที่ 93

545 Views

ตอนที่ 94

1.06K Views

ตอนที่ 95

624 Views

ตอนที่ 96

1.07K Views

ตอนที่ 97

590 Views

ตอนที่ 98

1.05K Views

ตอนที่ 99

424 Views

ตอนที่ 100

589 Views

ตอนที่ 101

466 Views

ตอนที่ 102

594 Views

ตอนที่ 103

828 Views

ตอนที่ 104

511 Views

ตอนที่ 105

488 Views

ตอนที่ 106

458 Views

ตอนที่ 107

1.01K Views

ตอนที่ 108

482 Views

ตอนที่ 109

431 Views

ตอนที่ 110

552 Views

ตอนที่ 111

522 Views

ตอนที่ 112

492 Views

ตอนที่ 113

475 Views

ตอนที่ 114

567 Views

ตอนที่ 115

426 Views

ตอนที่ 116

467 Views

ตอนที่ 117

462 Views

ตอนที่ 118

619 Views

ตอนที่ 119

472 Views

ตอนที่ 120

454 Views

ตอนที่ 121

430 Views

ตอนที่ 122

702 Views

ตอนที่ 123

435 Views

ตอนที่ 124

386 Views

ตอนที่ 125

426 Views

ตอนที่ 126

609 Views

ตอนที่ 127

473 Views

ตอนที่ 128

493 Views

ตอนที่ 129

458 Views

ตอนที่ 130

430 Views

ตอนที่ 131

432 Views

ตอนที่ 132

422 Views

ตอนที่ 133

661 Views

ตอนที่ 134

390 Views

ตอนที่ 135

405 Views

ตอนที่ 136

433 Views

ตอนที่ 137

426 Views

ตอนที่ 138

436 Views

ตอนที่ 139

385 Views

ตอนที่ 140

389 Views

ตอนที่ 141

456 Views

ตอนที่ 142

427 Views

ตอนที่ 143

509 Views

ตอนที่ 144

443 Views

ตอนที่ 145

365 Views

ตอนที่ 146

381 Views

ตอนที่ 147

624 Views

ตอนที่ 148

371 Views

ตอนที่ 149

495 Views

ตอนที่ 150

424 Views

ตอนที่ 151

391 Views

ตอนที่ 152

531 Views

ตอนที่ 153

446 Views

ตอนที่ 154

574 Views

ตอนที่ 155

423 Views

ตอนที่ 156

390 Views

ตอนที่ 157

435 Views

ตอนที่ 158

403 Views

ตอนที่ 159

442 Views

ตอนที่ 160

418 Views

ตอนที่ 161

390 Views

ตอนที่ 162

399 Views

ตอนที่ 163

441 Views

ตอนที่ 164

436 Views

ตอนที่ 165

427 Views

ตอนที่ 166

427 Views

ตอนที่ 167

475 Views

ตอนที่ 168

719 Views

ตอนที่ 169

457 Views

ตอนที่ 170

479 Views