Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-170 ซับไทย จบ

ซับไทย • 1.38K Views

ณ โลกแห่งหนึ่งที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง อัสตากับยูโนที่ถูกทิ้งในวันเดียวกันที่โบสถ์ของฮาจ หมู่บ้านอันห่างไกล ต่างก็ฝันว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทย์ จึงพยายามกันอยู่ทุกวัน ในปีที่อายุครบ 15 ทั้งสองคนได้รับ "กริมัวร์" ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังเวทย์ให้แก่เจ้าของ และไปรับการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ กองกำลังจอมเวทย์ในสังกัดของจักรพรรดิเวทมนตร์ ผลลัพธ์คือ ยูโนที่มีพลังเวทย์สูง เข้าร่วมกับ [รุ่งอรุณสีทอง] หน่วยชั้นแนวหน้าในบรรดากองกำลังทั้งเก้า ส่วนอัสตาที่ไม่มีพลังเวทย์เลยเข้าร่วมกับ [กระทิงดำ] ในที่สุดทั้งสองคนก็เริ่มก้าวเดินไปสู่การเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

ตอนที่ OVA

235 Views

ตอนที่ 1

248 Views

ตอนที่ 2

237 Views

ตอนที่ 3

247 Views

ตอนที่ 4

221 Views

ตอนที่ 5

263 Views

ตอนที่ 6

252 Views

ตอนที่ 7

223 Views

ตอนที่ 8

208 Views

ตอนที่ 9

234 Views

ตอนที่ 10

213 Views

ตอนที่ 11

203 Views

ตอนที่ 12

205 Views

ตอนที่ 13

234 Views

ตอนที่ 14

218 Views

ตอนที่ 15

207 Views

ตอนที่ 16

204 Views

ตอนที่ 17

221 Views

ตอนที่ 18

220 Views

ตอนที่ 19

209 Views

ตอนที่ 20

242 Views

ตอนที่ 21

279 Views

ตอนที่ 22

212 Views

ตอนที่ 23

263 Views

ตอนที่ 24

205 Views

ตอนที่ 25

301 Views

ตอนที่ 26

248 Views

ตอนที่ 27

225 Views

ตอนที่ 28

223 Views

ตอนที่ 29

238 Views

ตอนที่ 30

217 Views

ตอนที่ 31

201 Views

ตอนที่ 32

204 Views

ตอนที่ 33

216 Views

ตอนที่ 34

223 Views

ตอนที่ 35

232 Views

ตอนที่ 36

242 Views

ตอนที่ 37

216 Views

ตอนที่ 38

200 Views

ตอนที่ 39

248 Views

ตอนที่ 40

219 Views

ตอนที่ 41

211 Views

ตอนที่ 42

266 Views

ตอนที่ 43

214 Views

ตอนที่ 44

223 Views

ตอนที่ 45

219 Views

ตอนที่ 46

214 Views

ตอนที่ 47

218 Views

ตอนที่ 48

180 Views

ตอนที่ 49

189 Views

ตอนที่ 50

190 Views

ตอนที่ 51

204 Views

ตอนที่ 52

202 Views

ตอนที่ 53

192 Views

ตอนที่ 54

244 Views

ตอนที่ 55

299 Views

ตอนที่ 56

236 Views

ตอนที่ 57

228 Views

ตอนที่ 58

210 Views

ตอนที่ 59

192 Views

ตอนที่ 60

232 Views

ตอนที่ 61

210 Views

ตอนที่ 62

288 Views

ตอนที่ 63

266 Views

ตอนที่ 64

626 Views

ตอนที่ 65

287 Views

ตอนที่ 66

298 Views

ตอนที่ 67

244 Views

ตอนที่ 68

228 Views

ตอนที่ 69

210 Views

ตอนที่ 70

187 Views

ตอนที่ 71

194 Views

ตอนที่ 72

206 Views

ตอนที่ 73

205 Views

ตอนที่ 74

188 Views

ตอนที่ 75

188 Views

ตอนที่ 76

196 Views

ตอนที่ 77

199 Views

ตอนที่ 78

182 Views

ตอนที่ 79

202 Views

ตอนที่ 80

268 Views

ตอนที่ 81

212 Views

ตอนที่ 82

215 Views

ตอนที่ 83

218 Views

ตอนที่ 84

223 Views

ตอนที่ 85

225 Views

ตอนที่ 86

195 Views

ตอนที่ 87

209 Views

ตอนที่ 88

211 Views

ตอนที่ 89

192 Views

ตอนที่ 90

303 Views

ตอนที่ 91

237 Views

ตอนที่ 92

259 Views

ตอนที่ 93

259 Views

ตอนที่ 94

266 Views

ตอนที่ 95

210 Views

ตอนที่ 96

260 Views

ตอนที่ 97

303 Views

ตอนที่ 98

374 Views

ตอนที่ 99

193 Views

ตอนที่ 100

198 Views

ตอนที่ 101

201 Views

ตอนที่ 102

198 Views

ตอนที่ 103

306 Views

ตอนที่ 104

230 Views

ตอนที่ 105

225 Views

ตอนที่ 106

196 Views

ตอนที่ 107

202 Views

ตอนที่ 108

209 Views

ตอนที่ 109

190 Views

ตอนที่ 110

272 Views

ตอนที่ 111

231 Views

ตอนที่ 112

246 Views

ตอนที่ 113

212 Views

ตอนที่ 114

190 Views

ตอนที่ 115

201 Views

ตอนที่ 116

203 Views

ตอนที่ 117

211 Views

ตอนที่ 118

222 Views

ตอนที่ 119

215 Views

ตอนที่ 120

193 Views

ตอนที่ 121

201 Views

ตอนที่ 122

210 Views

ตอนที่ 123

183 Views

ตอนที่ 124

175 Views

ตอนที่ 125

173 Views

ตอนที่ 126

204 Views

ตอนที่ 127

187 Views

ตอนที่ 128

185 Views

ตอนที่ 129

199 Views

ตอนที่ 130

195 Views

ตอนที่ 131

214 Views

ตอนที่ 132

199 Views

ตอนที่ 133

222 Views

ตอนที่ 134

188 Views

ตอนที่ 135

178 Views

ตอนที่ 136

189 Views

ตอนที่ 137

185 Views

ตอนที่ 138

174 Views

ตอนที่ 139

176 Views

ตอนที่ 140

158 Views

ตอนที่ 141

196 Views

ตอนที่ 142

162 Views

ตอนที่ 143

165 Views

ตอนที่ 144

217 Views

ตอนที่ 145

187 Views

ตอนที่ 146

139 Views

ตอนที่ 147

180 Views

ตอนที่ 148

156 Views

ตอนที่ 149

154 Views

ตอนที่ 150

175 Views

ตอนที่ 151

172 Views

ตอนที่ 152

182 Views

ตอนที่ 153

215 Views

ตอนที่ 154

185 Views

ตอนที่ 155

149 Views

ตอนที่ 156

185 Views

ตอนที่ 157

209 Views

ตอนที่ 158

181 Views

ตอนที่ 159

190 Views

ตอนที่ 160

172 Views

ตอนที่ 161

160 Views

ตอนที่ 162

179 Views

ตอนที่ 163

178 Views

ตอนที่ 164

186 Views

ตอนที่ 165

171 Views

ตอนที่ 166

179 Views

ตอนที่ 167

224 Views

ตอนที่ 168

211 Views

ตอนที่ 169

225 Views

ตอนที่ 170

246 Views