Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-170 ซับไทย จบ

ซับไทย • 2.93K Views

ณ โลกแห่งหนึ่งที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง อัสตากับยูโนที่ถูกทิ้งในวันเดียวกันที่โบสถ์ของฮาจ หมู่บ้านอันห่างไกล ต่างก็ฝันว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทย์ จึงพยายามกันอยู่ทุกวัน ในปีที่อายุครบ 15 ทั้งสองคนได้รับ "กริมัวร์" ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังเวทย์ให้แก่เจ้าของ และไปรับการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ กองกำลังจอมเวทย์ในสังกัดของจักรพรรดิเวทมนตร์ ผลลัพธ์คือ ยูโนที่มีพลังเวทย์สูง เข้าร่วมกับ [รุ่งอรุณสีทอง] หน่วยชั้นแนวหน้าในบรรดากองกำลังทั้งเก้า ส่วนอัสตาที่ไม่มีพลังเวทย์เลยเข้าร่วมกับ [กระทิงดำ] ในที่สุดทั้งสองคนก็เริ่มก้าวเดินไปสู่การเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

ตอนที่ OVA

385 Views

ตอนที่ 1

376 Views

ตอนที่ 2

384 Views

ตอนที่ 3

388 Views

ตอนที่ 4

366 Views

ตอนที่ 5

406 Views

ตอนที่ 6

404 Views

ตอนที่ 7

359 Views

ตอนที่ 8

365 Views

ตอนที่ 9

380 Views

ตอนที่ 10

366 Views

ตอนที่ 11

334 Views

ตอนที่ 12

352 Views

ตอนที่ 13

387 Views

ตอนที่ 14

371 Views

ตอนที่ 15

353 Views

ตอนที่ 16

333 Views

ตอนที่ 17

365 Views

ตอนที่ 18

368 Views

ตอนที่ 19

367 Views

ตอนที่ 20

404 Views

ตอนที่ 21

404 Views

ตอนที่ 22

364 Views

ตอนที่ 23

565 Views

ตอนที่ 24

353 Views

ตอนที่ 25

461 Views

ตอนที่ 26

395 Views

ตอนที่ 27

358 Views

ตอนที่ 28

373 Views

ตอนที่ 29

383 Views

ตอนที่ 30

361 Views

ตอนที่ 31

346 Views

ตอนที่ 32

341 Views

ตอนที่ 33

358 Views

ตอนที่ 34

360 Views

ตอนที่ 35

390 Views

ตอนที่ 36

388 Views

ตอนที่ 37

375 Views

ตอนที่ 38

355 Views

ตอนที่ 39

403 Views

ตอนที่ 40

360 Views

ตอนที่ 41

349 Views

ตอนที่ 42

424 Views

ตอนที่ 43

346 Views

ตอนที่ 44

376 Views

ตอนที่ 45

363 Views

ตอนที่ 46

356 Views

ตอนที่ 47

365 Views

ตอนที่ 48

317 Views

ตอนที่ 49

321 Views

ตอนที่ 50

326 Views

ตอนที่ 51

341 Views

ตอนที่ 52

325 Views

ตอนที่ 53

325 Views

ตอนที่ 54

393 Views

ตอนที่ 55

423 Views

ตอนที่ 56

358 Views

ตอนที่ 57

378 Views

ตอนที่ 58

329 Views

ตอนที่ 59

314 Views

ตอนที่ 60

354 Views

ตอนที่ 61

324 Views

ตอนที่ 62

410 Views

ตอนที่ 63

412 Views

ตอนที่ 64

775 Views

ตอนที่ 65

426 Views

ตอนที่ 66

449 Views

ตอนที่ 67

425 Views

ตอนที่ 68

344 Views

ตอนที่ 69

329 Views

ตอนที่ 70

298 Views

ตอนที่ 71

316 Views

ตอนที่ 72

320 Views

ตอนที่ 73

336 Views

ตอนที่ 74

307 Views

ตอนที่ 75

302 Views

ตอนที่ 76

317 Views

ตอนที่ 77

328 Views

ตอนที่ 78

327 Views

ตอนที่ 79

327 Views

ตอนที่ 80

394 Views

ตอนที่ 81

324 Views

ตอนที่ 82

335 Views

ตอนที่ 83

349 Views

ตอนที่ 84

368 Views

ตอนที่ 85

357 Views

ตอนที่ 86

306 Views

ตอนที่ 87

337 Views

ตอนที่ 88

316 Views

ตอนที่ 89

311 Views

ตอนที่ 90

427 Views

ตอนที่ 91

371 Views

ตอนที่ 92

383 Views

ตอนที่ 93

391 Views

ตอนที่ 94

400 Views

ตอนที่ 95

327 Views

ตอนที่ 96

400 Views

ตอนที่ 97

448 Views

ตอนที่ 98

593 Views

ตอนที่ 99

310 Views

ตอนที่ 100

336 Views

ตอนที่ 101

314 Views

ตอนที่ 102

334 Views

ตอนที่ 103

486 Views

ตอนที่ 104

369 Views

ตอนที่ 105

366 Views

ตอนที่ 106

327 Views

ตอนที่ 107

336 Views

ตอนที่ 108

362 Views

ตอนที่ 109

320 Views

ตอนที่ 110

419 Views

ตอนที่ 111

379 Views

ตอนที่ 112

377 Views

ตอนที่ 113

341 Views

ตอนที่ 114

304 Views

ตอนที่ 115

328 Views

ตอนที่ 116

324 Views

ตอนที่ 117

333 Views

ตอนที่ 118

341 Views

ตอนที่ 119

335 Views

ตอนที่ 120

324 Views

ตอนที่ 121

314 Views

ตอนที่ 122

337 Views

ตอนที่ 123

307 Views

ตอนที่ 124

296 Views

ตอนที่ 125

292 Views

ตอนที่ 126

326 Views

ตอนที่ 127

329 Views

ตอนที่ 128

299 Views

ตอนที่ 129

322 Views

ตอนที่ 130

307 Views

ตอนที่ 131

341 Views

ตอนที่ 132

322 Views

ตอนที่ 133

348 Views

ตอนที่ 134

302 Views

ตอนที่ 135

301 Views

ตอนที่ 136

318 Views

ตอนที่ 137

316 Views

ตอนที่ 138

304 Views

ตอนที่ 139

285 Views

ตอนที่ 140

274 Views

ตอนที่ 141

318 Views

ตอนที่ 142

291 Views

ตอนที่ 143

279 Views

ตอนที่ 144

335 Views

ตอนที่ 145

289 Views

ตอนที่ 146

254 Views

ตอนที่ 147

304 Views

ตอนที่ 148

263 Views

ตอนที่ 149

281 Views

ตอนที่ 150

304 Views

ตอนที่ 151

297 Views

ตอนที่ 152

297 Views

ตอนที่ 153

348 Views

ตอนที่ 154

307 Views

ตอนที่ 155

260 Views

ตอนที่ 156

296 Views

ตอนที่ 157

314 Views

ตอนที่ 158

288 Views

ตอนที่ 159

304 Views

ตอนที่ 160

281 Views

ตอนที่ 161

261 Views

ตอนที่ 162

293 Views

ตอนที่ 163

297 Views

ตอนที่ 164

295 Views

ตอนที่ 165

292 Views

ตอนที่ 166

308 Views

ตอนที่ 167

342 Views

ตอนที่ 168

343 Views

ตอนที่ 169

349 Views

ตอนที่ 170

361 Views