Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-170 ซับไทย จบ

ซับไทย • 634 Views

ณ โลกแห่งหนึ่งที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง อัสตากับยูโนที่ถูกทิ้งในวันเดียวกันที่โบสถ์ของฮาจ หมู่บ้านอันห่างไกล ต่างก็ฝันว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทย์ จึงพยายามกันอยู่ทุกวัน ในปีที่อายุครบ 15 ทั้งสองคนได้รับ "กริมัวร์" ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังเวทย์ให้แก่เจ้าของ และไปรับการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ กองกำลังจอมเวทย์ในสังกัดของจักรพรรดิเวทมนตร์ ผลลัพธ์คือ ยูโนที่มีพลังเวทย์สูง เข้าร่วมกับ [รุ่งอรุณสีทอง] หน่วยชั้นแนวหน้าในบรรดากองกำลังทั้งเก้า ส่วนอัสตาที่ไม่มีพลังเวทย์เลยเข้าร่วมกับ [กระทิงดำ] ในที่สุดทั้งสองคนก็เริ่มก้าวเดินไปสู่การเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์

ตัวอย่าง อนิเมะ

ดู Black Clover แบล็คโคลเวอร์ subthai

ตอนที่ OVA

73 Views

ตอนที่ 1

77 Views

ตอนที่ 2

76 Views

ตอนที่ 3

76 Views

ตอนที่ 4

63 Views

ตอนที่ 5

81 Views

ตอนที่ 6

74 Views

ตอนที่ 7

55 Views

ตอนที่ 8

60 Views

ตอนที่ 9

63 Views

ตอนที่ 10

56 Views

ตอนที่ 11

55 Views

ตอนที่ 12

50 Views

ตอนที่ 13

65 Views

ตอนที่ 14

67 Views

ตอนที่ 15

52 Views

ตอนที่ 16

49 Views

ตอนที่ 17

61 Views

ตอนที่ 18

71 Views

ตอนที่ 19

60 Views

ตอนที่ 20

74 Views

ตอนที่ 21

79 Views

ตอนที่ 22

54 Views

ตอนที่ 23

77 Views

ตอนที่ 24

57 Views

ตอนที่ 25

88 Views

ตอนที่ 26

67 Views

ตอนที่ 27

82 Views

ตอนที่ 28

66 Views

ตอนที่ 29

63 Views

ตอนที่ 30

55 Views

ตอนที่ 31

54 Views

ตอนที่ 32

51 Views

ตอนที่ 33

57 Views

ตอนที่ 34

56 Views

ตอนที่ 35

63 Views

ตอนที่ 36

62 Views

ตอนที่ 37

52 Views

ตอนที่ 38

49 Views

ตอนที่ 39

70 Views

ตอนที่ 40

55 Views

ตอนที่ 41

59 Views

ตอนที่ 42

71 Views

ตอนที่ 43

53 Views

ตอนที่ 44

53 Views

ตอนที่ 45

64 Views

ตอนที่ 46

60 Views

ตอนที่ 47

57 Views

ตอนที่ 48

49 Views

ตอนที่ 49

53 Views

ตอนที่ 50

53 Views

ตอนที่ 51

58 Views

ตอนที่ 52

59 Views

ตอนที่ 53

60 Views

ตอนที่ 54

81 Views

ตอนที่ 55

120 Views

ตอนที่ 56

79 Views

ตอนที่ 57

60 Views

ตอนที่ 58

70 Views

ตอนที่ 59

63 Views

ตอนที่ 60

69 Views

ตอนที่ 61

70 Views

ตอนที่ 62

135 Views

ตอนที่ 63

116 Views

ตอนที่ 64

352 Views

ตอนที่ 65

127 Views

ตอนที่ 66

96 Views

ตอนที่ 67

78 Views

ตอนที่ 68

75 Views

ตอนที่ 69

69 Views

ตอนที่ 70

60 Views

ตอนที่ 71

57 Views

ตอนที่ 72

76 Views

ตอนที่ 73

68 Views

ตอนที่ 74

54 Views

ตอนที่ 75

54 Views

ตอนที่ 76

59 Views

ตอนที่ 77

59 Views

ตอนที่ 78

57 Views

ตอนที่ 79

66 Views

ตอนที่ 80

77 Views

ตอนที่ 81

64 Views

ตอนที่ 82

64 Views

ตอนที่ 83

60 Views

ตอนที่ 84

56 Views

ตอนที่ 85

82 Views

ตอนที่ 86

64 Views

ตอนที่ 87

62 Views

ตอนที่ 88

71 Views

ตอนที่ 89

65 Views

ตอนที่ 90

65 Views

ตอนที่ 91

63 Views

ตอนที่ 92

61 Views

ตอนที่ 93

65 Views

ตอนที่ 94

68 Views

ตอนที่ 95

64 Views

ตอนที่ 96

79 Views

ตอนที่ 97

59 Views

ตอนที่ 98

65 Views

ตอนที่ 99

52 Views

ตอนที่ 100

52 Views

ตอนที่ 101

55 Views

ตอนที่ 102

53 Views

ตอนที่ 103

63 Views

ตอนที่ 104

62 Views

ตอนที่ 105

55 Views

ตอนที่ 106

54 Views

ตอนที่ 107

61 Views

ตอนที่ 108

62 Views

ตอนที่ 109

57 Views

ตอนที่ 110

63 Views

ตอนที่ 111

62 Views

ตอนที่ 112

69 Views

ตอนที่ 113

66 Views

ตอนที่ 114

47 Views

ตอนที่ 115

52 Views

ตอนที่ 116

56 Views

ตอนที่ 117

59 Views

ตอนที่ 118

67 Views

ตอนที่ 119

68 Views

ตอนที่ 120

56 Views

ตอนที่ 121

65 Views

ตอนที่ 122

69 Views

ตอนที่ 123

51 Views

ตอนที่ 124

48 Views

ตอนที่ 125

58 Views

ตอนที่ 126

52 Views

ตอนที่ 127

56 Views

ตอนที่ 128

56 Views

ตอนที่ 129

52 Views

ตอนที่ 130

67 Views

ตอนที่ 131

54 Views

ตอนที่ 132

63 Views

ตอนที่ 133

58 Views

ตอนที่ 134

55 Views

ตอนที่ 135

66 Views

ตอนที่ 136

64 Views

ตอนที่ 137

54 Views

ตอนที่ 138

55 Views

ตอนที่ 139

54 Views

ตอนที่ 140

47 Views

ตอนที่ 141

57 Views

ตอนที่ 142

50 Views

ตอนที่ 143

47 Views

ตอนที่ 144

59 Views

ตอนที่ 145

56 Views

ตอนที่ 146

45 Views

ตอนที่ 147

58 Views

ตอนที่ 148

48 Views

ตอนที่ 149

49 Views

ตอนที่ 150

60 Views

ตอนที่ 151

56 Views

ตอนที่ 152

61 Views

ตอนที่ 153

72 Views

ตอนที่ 154

65 Views

ตอนที่ 155

49 Views

ตอนที่ 156

74 Views

ตอนที่ 157

77 Views

ตอนที่ 158

64 Views

ตอนที่ 159

73 Views

ตอนที่ 160

62 Views

ตอนที่ 161

54 Views

ตอนที่ 162

63 Views

ตอนที่ 163

65 Views

ตอนที่ 164

78 Views

ตอนที่ 165

70 Views

ตอนที่ 166

59 Views

ตอนที่ 167

66 Views

ตอนที่ 168

70 Views

ตอนที่ 169

85 Views

ตอนที่ 170

92 Views