Deep Netflix

Deep โปรเจกต์ลับหลับเป็นตาย Netflix พากย์ไทย

พากย์ไทย • 4.62K Views

DEEP โปรเจกต์ลับ หลับเป็นตาย เป็นภาพยนตร์ไทยระทึกขวัญ ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจาก “การอดนอน” ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์และความเคยชินของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็มีเหตุผลหรือเบื้องหลังของการอดนอนที่แตกต่างกัน จึงนำไปสู่การตั้งคำถามและความพยายามเพื่อหาคำตอบว่า การอดนอนจะพาเราไปถึงจุดไหน?
ช่วงเวลาออนแอร์ : 16 กรกฎาคน 2564

ตัวอย่าง หนัง

ดู Deep Netflix